Wezwanie do zapłaty

Utworzono: 2017-09-08
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-18
Liczba odwiedzin posta: 47

Jeżeli wystawiona faktura ma przekroczony termin zapłaty, a jej status nie został jeszcze zmieniony na "Opłacona", na liście faktur będzie ona oznaczona statusem z kolorem czerwonym. Po najechaniu kursorem myszy na taki status, zobaczymy czas opóźnienia wyrażony w dniach. 

Jedną z możliwości, które oferuje Fakturownia w przypadku opóźnionych płatności jest wystawienie kontrahentowi wezwania do zapłaty.
W tym celu należy otworzyć dokument, a następnie, w menu górnym podglądu faktury, należy wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.  


Po kliknięciu na przycisk pojawi się druk przedsądowego wezwania do zapłaty. Szablon wydruku wezwania do zapłaty będzie taki sam, jak szablon faktury, z której wezwanie było wystawiane. 
Wzór przedsądowego wezwania do zapłaty nie jest z góry określony przepisami prawa.

Jednak powinny w nim zostać zawarte następujące elementy: 
  • data i miejsce sporządzenia, 
  • dane wierzyciela (ten który żąda spłaty długu), 
  • dane dłużnika (ten który nie płaci w terminie), 
  • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty (czyli okoliczności, w których powstało zobowiązanie po stronie kontrahenta; może być to np. umowa, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę), 
  • kwota długu (może zostać powiększona o naliczone odsetki), 
  • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela), 
  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty, 
  • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.

W systemie Fakturownia poza wezwaniem do zapłaty można też wygenerować druk noty odsetkowej lub przypomnienie e-mailowe o nieopłaconej fakturze
 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
SSC
Brakuje możliwości wystawienia wezwania do więcej niż jednej faktury zaległej danego kontrahenta

2017-09-15 17:40

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dokument wezwania do zapłaty jest stosunkowo nową funkcją w systemie. W momencie gdy będziemy rozwijać tę część systemu weźmiemy Pana sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr .

2017-09-18 10:27

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz