Jak wystawić fakturę zamiast rachunku?

Utworzono: 2014-01-02 Liczba odwiedzin posta: 7427

Od 01.01.2014 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące wystawiania dokumentów księgowych dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Od teraz Ci przedsiębiorcy nie muszą wystawiać rachunku a fakturę która zobrazuje transakcje kupna - sprzedaży.
Taką fakturę można wystawić w naszym systemie w dwojaki sposób:

  1. wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własna nazwa rachunku  - i to należy wprowadzić Faktura - dzięki temu po każdym wystawieniu starej wersji rachunku, w systemie wygeneruje się faktura jaką powinni wystawiąjąc przedsiębiorcy zwolnieni z VAT-u
  2. wystaw tradycyjną fakturę klikając na przycisk "Nowa faktura" i następnie w polu podatku wybierz pozycję ZW - co oznacza zwolniony - dzięki temu nie wartość podatku nie zostanie wprowadzona na fakturę.

Istotną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że faktury dla czynności zwolnionych z VAT z reguły powinny zawierać podstawę zwolnienia tj. podanie konkretnego przepisu, z którego wynika zwolnienie z VAT. Nie dotyczy to zwolnienia podmiotowego (podatników VAT zwolnionych) oraz usług finansowych. Wszyscy pozostali np. świadczący usługi medyczne, udzielający korepetycji czy wynajmujący mieszkania, muszą obowiązkowo podawać podstawę zwolnienia na wystawianych fakturach.Powrót


Komentarze

waciak
waciak
jako prowadzący indywidualną praktykę lekarską jestem zwolniony z VAT, ale świadczę usługi medyczne, czy muszę zamieszczać podstawę zwolnienia na każdym rachunku?

2014-02-12 16:50

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszk
lukaszk
Podstawę zwolnienia z vat powinno zamieszczać się na każdym rachunku. Należy wskazać przepis z ustawy zgodnie z którym podatnik stosuje zwolnienie od podatku VAT, mogą to być

- art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - dot. wykonywania czynności w ramach własnego podmiotu leczniczego;

- art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza - dot. świadczeń kontraktowych;

- art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - dot. pozostałych przypadków, w tym udzielania świadczeń na rzecz pacjentów przyjmowanych we własnej praktyce.

2014-02-18 12:28

Zgłoś naruszenie zasad

ujo210526
jolkajola@op.pl
a jaka podstawa przy wynajmowaniu mieszkania na cele mieszkanjiowe

2014-02-23 20:50

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Zwolnienie z VAT jeśli jest cel mieszkalny
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie jest tu istotne kto dokonuje wynajmu mieszkania, lecz na jakie cele. Jeżeli osoba fizyczna wynajmuje mieszkanie innej osobie z przeznaczeniem na cele mieszkalne, taka usługa będzie zwolniona z podatku VAT. Natomiast, jeżeli podatnik wynajmuje mieszkanie tej samej osobie jednak na cele prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, wtedy będzie musiał on odprowadzić podatek VAT.

2014-08-30 15:10

Zgłoś naruszenie zasad

uol194957
old2014-korhazz@gmail.com
a jaka podstawa przy zwolnieniu ze względu na bycie Stowarzyszeniem?

2015-08-05 16:14

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
piotr.wajs
Proszę zwrócić się z tym pytaniem do Księgowego lub doradcy finansowego, lub po prostu wyszukać w przeglądarce, nie mam takich uprawnień i nie orientuje się jaka w tym wypadku będzie podstawa prawna.

2015-08-05 16:35

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz