Jak utworzyć korektę do faktury

Utworzono: 2012-04-11
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-29
Liczba odwiedzin posta: 11666

Aby wystawić fakturę korektę, przede wszystkim, należy mieć ją zaznaczoną w ustawieniach konta - wybieramy Ustawienia>Ustawienia konta, klikamy w białe okienko przy nazwie Korekta i zapisujemy u dołu strony.


Jeżeli powyższa opcja jest już włączona - trzeba wejść na podgląd danej faktury i w menu górnym najechać na  "Więcej opcji" i wybrać "Wystaw korektę". W oknie z nagłówkiem "Dokument korygowany" wpisujemy numer faktury, która ma być poddana korekcie. Podczas procedury wpisywania system "podpowie" pełny numer faktury.
Okna  "Przed kor." i "Po kor." w rubryce pozycja będą wypełnione taką samą treścią czyli nazwą produktu, który chcemy korygować. Nazwa produktu w tych oknach nie powinna ulec zmianie, należy modyfikować jedynie ilością produktu i jego ceną.
Jeżeli np. na fakturze pierwotnej omyłkowo został sprzedany Produkt 1, a powinien zostać sprzedany Produkt 2 ,  to chcąc skorygować tą transakcję musimy skorygować do zera  Produkt 1 w pozycji pierwszej.

Chcąc dodać Produkt 2 należy skorzystać z dodania pozycji na fakturze i w rubrykach Przed korektą i Po korekcie wpisać Produkt 2. Ilość produktu przed korektą należy wpisać "0", a po korekcie ilość, która powinna być sprzedana.

Jeżeli w ramach jednej pozycji na fakturze korekcie, w rubryce przed korektą wpiszemy Produkt 1, a w rubryce po korekcie Produkt 2 tak jak na załączonym zrzucie ekranu

możemy spowodować pojawienie się błędnych stanów magazynowych.

Poza danymi liczbowymi mamy obowiązek wpisać na fakturę korektę przyczynę korekty, pole które pozwala na wpisanie takiej notatki to Przyczyna korekty.


Gdy wszystkie zmiany w fakturze korekcie są uwzględnione, korzystamy z przycisku Zapisz.
Faktura korekta została wystawiona.

To najszybszy sposób na wystawienie dokumentu który umożliwia zaciągnięcie wszystkich potrzebnych danych z faktury bazowej.

Fakturę korygującą można też wykonać chcąc zmienić charakter transakcji, a co za tym idzie typ dokumentu
W tym celu rozwijamy zakładkę zobacz więcej opcji. 


Po rozwinięciu tej zakładki zobaczymy okno Typ dokumentu po korekcie. 


Następnie spośród typów dokumentów wybieramy taki typ dokumentu, który ostatecznie ma określać charakter transakcji oraz wprowadzić korygowane wartości do odpowiednich rubryk w raportach księgowych. 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług,  (Paragraf 14 i 15) poza korygowaniem wartości liczbowych można skorygować też inne pola faktury jak dane Nabywcy czy Sprzedawcy. Generalnie takie dane koryguję Nabywca faktury, ale można to jednak zrobić będąc po stronie Sprzedawcy w danej transakcji.
Opis jak to wykonać taką fakturę korektę podany jest tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-opisowych-na-fakturze-


Osoba występująca w roli Nabywcy też może korygować fakturę tylko i wyłącznie dokumentem Noty korygującej, ale tylko dane, które odnoszą się do swoich danych na fakturze. Nabywca w transakcji nie może korygować wartości liczbowych na fakturze. 

Uwaga! Korektę przychodu należy zaksięgować w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, a jeśli zajdzie taka potrzeba, należy skorygować także deklarację. Jeśli to korekta wydatku, dozwolone jest księgowanie w miesiącu wystawienia.

Dowiedz się, jak utworzyć kolejną korektę do skorygowanej już faktury lub jak wydrukować fakturę korektę tylko z pozycjami korygowanymi
Czym jest dokument korygowany w fakturze korekcie

 Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Natalia
Korekta bez kwot
Witam.

Próbujemy wystawić korektę do FV, ale kwota nie jest przeliczana - na korekcie widnieje 0zł za usługę. Jak sprawić, aby kwoty były poprawne?

2015-04-21 09:52

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, na zrzucie ekranu, który Pan przysłał wartości przed korektą i po korekcie są identyczne, dlatego wartość korekty jest zero.
Przy generowaniu korekty program automatycznie przepisuje te same wartości w rubrykach "Przed" i "Po", ponieważ nie ma informacji jak ma być korygowana faktura. Wartości po korekcie należy zmienić zgodnie ze stanem faktycznym korekty, czyli zmieniamy albo ilość. albo wartość produktu/usługi.
Kwota opłacona, jest to kwota faktycznej wpłaty należności za korektę w danym momencie i nie trzeba jej wpisywać. Program automatycznie rozliczy korektę po jej zapisaniu.

2015-04-21 10:01

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Mariusz Szczepanik
WITAM ,MUSZĘ ZWRÓCIĆ PIENIĄDZE ZA USŁUGĘ ZA KTÓRĄ WYSTAWIŁAM FV NA 100 zł ,próbuje utworzyć FV KOREKTĘ I WPISUJĘ PRZED KOREKTĄ 100 zł , po korekcie 100 zł i wychodzi suma do zapłaty 0 zł ,a powinno być "do zwrotu" - 100 zł

2015-07-15 11:09

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, jeżeli musi Pan zwrócić pieniądze to w pozycji po korekcie należy :
- w kwocie transakcji wpisać 0.00 jeżeli usługa doszła do skutku, ale zwraca Pan naliczoną opłatę.
- w ilości transakcji wpisujemy 0 jeżeli usługa nie doszła do skutku.
W podsumowaniu faktury korekty powinna być kwota -100 zł .

2015-07-15 11:31

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Ewelina
witam,
wystawiam korektę do fv. na fakturze skorygowanej w podsumowaniu nie pojawia się pozycja ile pozostało klientowi do zapłaty, tylko sama pozycja o ile została skorygowana fv.
jak ustawić aby wyświetlała się opcja pozostało do zapłaty?

2016-12-15 08:53

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, faktura korekta ma za zadanie pokazać jaka kwota lub ilość ma ulec skorygowaniu. Nie będzie to już opcja Do zapłaty tylko sama wartość korekty.
Jeżeli wartość tej korekty jest ujemna to należy zwrócić taką kwotę Klientowi, jeżeli wartość jest dodatnia to Klient powinien dokonać dopłaty na daną kwotę.

2016-12-15 10:45

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, tak jak wspomniałem w rozmowie telefonicznej faktura korekta wykonana jest poprawnie, Faktyczną kwotę transakcji można wpsiać w uwagach z tłumaczeniem.

2017-01-18 09:29

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Justyna
Dzień dobry, jak wystawić korektę faktury w przypadku całkowitej zmiany danych nabywcy? Czy program ma opcję z korektą danych?

2017-06-27 10:22

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry ,
w przypadku zmiany danych Nabywcy to Nabywca jest upoważniony do wystawienia noty korygującej i wysłania jej Sprzedawcy.
Instrukcja jak zrobić taką notę w programie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej.
Ewentualnie z poziomu Sprzedawcy da się zmienić te dane za pomocą okrety. Opis znajduje się tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-opisowych-na-fakturze.

Pozdrawiam ,
Piotr

2017-06-27 11:21

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Ewa
Dzień dobry,
czy da się wydrukować potwierdzenie wysłania faktury korygującej do klienta?

2017-11-16 16:51

Zgłoś naruszenie zasad

mariaseta
mariaseta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Pani Ewo, można wydrukować zestawienie aktywności wydruku dokumentów (Ustawienia > Aktywności), jednakże w celu przechowywania pełnej dokumentacji, bazując na szablonie wiadomości wysyłanej z Fakturowni z dokumentem korygującym, który zawiera prośbę o potwierdzenie otrzymania i akceptację przyjęcia dokumentu, proponujemy wydruk maila potwierdzającego otrzymanie i akceptację korekty przez kontrahenta.
Pozdrawiam

2017-11-17 10:23

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
ii
Chcę wystawić korektę do faktury, na której jest towar i koszt wysyłki. klientowi zwrócę pieniądze za sam towar czy na korekcie również powinna być pozycja z kosztem wysyłki, czy tylko towar?

2018-06-21 16:10

Zgłoś naruszenie zasad

annac
annac
Dzień dobry,
Konstruując fakturę korektę należy zamieścić na niej wszystkie pozycje z uprzednio wystawionej faktury VAT, należy dokonać zmian tylko w tym zakresie w jakim chcą Państwo wykazać różnice pomiędzy transakcjami. Informacje na temat faktury korekty znajdzie Pan tutaj.
Pozdrawiam, Ania,

2018-06-22 10:05

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz