Produkcja

Utworzono: 2019-10-20
Ostatnia aktualizacja: 2019-10-20
Liczba odwiedzin posta: 88

Fakturownia.pl to nie tylko aplikacja do zarządzania fakturami ale również program magazynowy i produkcyjny dzięki któremy będziemy mieli kontrole nad zamówieniami wytwórczymi, dostawami oraz stanem magazynowym dostarczonych produktów.

 

Operując opcjami modułu “Produkcja” użytkownik ma możliwość zlecić wykonanie danych produktów, określając zużycie materiałów niezbędnych do ich wykonania oraz skontrolować czy dane zużycia nie zostały przekroczone. Tworząc zamówienie możemy określić harmonogram dostaw, określając terminy wykonania zamowień oraz weryfikując ich kompletność.

 

Wytworzony produkt wprowadzony jest do systemu za pomocą dokumentów magazynowych takich jak PZ (Przyjęcie zewnętrzne - dla dostawców zewnętrznych) oraz PW (Przyjęcie wewnętrzne - dla dostawców wewnętrznych). Jeśli sami produkujemy nasz produkt, możemy wprowadzić również dokument RW (Rozchód wewnętrzny) dzięki temu w prosty sposób aktualizujemy zużycie materiałów niezbędnych w procesie produkcyjnym oraz ich stan magazynowy. Wiemy, czy musimy zamówić dany surowiec, czy jeszcze mamy odpowiednią ilość aby zapewnić następne zamówienia.

 

Obsługując zamówienia produkcyjne oraz dostawy z nimi związane możemy posłużyć się również dokumentem MM (Przesunięcie między-magazynowe). Takie zastosowanie pozwala obsłużyć dostawę dla danego zamówienia, ale bez dodatkowego procesu wytwórczego. 

 

System Fakturownia.pl umożliwia określanie kosztów produkcji oraz cenę końcową produktu. 

 

Łącząc te wszystkie elementy potrafimy przeprowadzić produkt od momentu jego stworzenia do sprzedaży.

 

Zamówienie produktów


Kroki do wykonania:

 1. Nowe zamówienie (uzupełniamy pola) >

 2. Utwórz  (wersja robocza, zamówienie można edytować) >

 3. Zamknij zamówienie (zamówienie zaakceptowane, edytować można tylko termin i priorytet, przy nazwie zamówienia pojawia się ikonka "kłódki") > 

 4. Zamówienie trafia do panelu producenta

 

Pola do uzupełnienia:

 1. Nr - podpowiadany jest nie zajęty nr (unikalny)

 2. Klient - jeśli zamówienie nie jest dystrybucyjne to pole pozostaje nieuzupełnione,

 3. Termin - ustalony termin zamówienia,

 4. Priorytety - informacja o ważności zamówienia,

 5. Magazyn materiałów - w tym polu podpowiadane są tylko magazyny, które zostały określone rodzajem "producent",

 6. Magazyn docelowy - w tym polu podpowiadane są tylko magazyny, które mają rodzaj "główny" lub "zwykły",

 7. Produkt - nazwa produktu podpowiadana jest podczas wpisywania  w polu pierwszych liter,

 8. Ilość - ilość zamawianego produktu. Minimalna ilość produktu określona jest na karcie produktu.

 9. Materiały - informacja podpowiadana jest z "receptur" produktów,

 10. Uwagi - miejsce na wpisanie dodatkowych informacji do zamównienia

 

Dostawa produktu

 

Kroki do wykonania:

 1. Nowa dostawa (Uzupełniamy pola) > 

 2. Zapisz (Jeśli w dostawie, zużycie materiałów, któregoś z produktów będzie odbiegało 3% od zużycia opisanego w jego recepturze, to informacja o zużyciu podświetlone jest na czerwono. Informację o zużyciu może edytować administrator)  >

 3. Generuj dokument PW (Dokument magazynowy - przyjęcie wewnętrzne. Od tego momentu nie można edytować ilości produktów) >

 4. Generuj dokument RW (Dokument magazynowy - rozchód wewnętrzny. Jeśli w dostawie nie ma określonych zużyć materiałów, nie wygenerujemy dokumentu RW).

 

Pola do uzupełnienia:

 1. Numer - w tym polu podpowiadany jest kolejny nr zamówienia łamany na rok - nr. 1/2018

 2. Data przygotowania - w tym polu ustawiamy termin przygotowania dostawy

 3. Z magazynu - w tym polu uzupełniana jest nazwa magazynu, który ma określony rodzaj jako "producent". W dostawie powinien być uzupełniony ten magazyn, do którego trafiło zamówienie, tak aby dostawy nie mogły być realizowane w ramach zamówień kierowanych do innych magazynów.

 4. Zamówienie /pozycja - w tym polu wpisujemy jedynie te pozycje, które były określone w zamówieniu. Np. jeśli Zamówienie produktów Nr 1 zawierało 5 produktów, to w dostawie należy wpisać 1/1 - czyli zamówienie nr 1 produkt 1, 1/2 - zamówienie nr 1 produkt 2 itd.

 5. Ilość - to pole uzupełniane jest przez szwalnię

 6. Do magazynu - to polu wyświetlana jest nazwa magazynu do którego miała trafić dostawa produktów


Lista zamówień produktów

Lista zamówień produktów zawiera informacje: Nr (ikonki) ,Magazyn materiałów ,Magazyn docelowy ,Klient ,Priorytet ,Termin ,Uwagi ,Wykonano.

 

Oznaczenia:

 • Kłódka - zamówienie zaakceptowane/ zamknięte

 • Flaga - zamówienie dystrybucyjne (zamówienie ma uzupełnione pole "Klient")

 • Kółko - zamówienie jeszcze nie zamknięte

 • A, B, C itd - jeśli zamówienie zostało podzielone, litery oznaczają kolejne części zamówienia.

Wykonanie zamówień:

 • Zamówienia nie zrealizowane, przeterminowane - takie zamówienia, które nie zostały wykonane a czas ich realizacji już upłyną. Zamówienia przeterminowane podświetlane są na czerwono.

 • Zamówienia częściowo zrealizowane - takie zamówienia w kolumnie "Wykonano" mają uzupełniony "%" realizacji zamówienia.

 • Zamówienie zrealizowane - takie zamówienie, w którym wszystkie zamówione produkty zostały dostarczone w dostawie. Takie zamówienie znika z domyślnie wyświetlanej listy zamówień. 


Zamówienie i dostawa materiałów

 

1. Zamówienie materiałów

 • Nowe zamówienie >

 • Utwórz >

 • Zamknij zamówienie >

 • Dostawa materiałów

 

2. Dostawa materiałów

 • Nowa dostawa >

 • Utwórz >

 • Zamknij >

 • Generuj dokument PZ 


 


Powrót


Dodaj komentarz