'

Utworzono: 2017-04-12
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-20
Liczba odwiedzin posta: 990

Jeżeli dodając Użytkownika do konta w serwisie Fakturownia nie chcemy, żeby w zakładce Magazyn> Magazyny widział inne niż przydzielone do niego magazyny  należy aktywować  takie ograniczenie w systemie.
Ograniczenie wydatków znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia >Ograniczenie widoczności statystyk sprzedaży na stronie głównej​.Powrót


Dodaj komentarz