'

Natychmiastowe tworzenie Użytkownika przy dodawaniu go do konta.

Utworzono: 2016-03-10
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-11
Liczba odwiedzin posta: 1241

Aby dodać Użytkownika do systemu, możemy zaprosić go do korzystania z Fakturowni (czekamy wtedy na akceptację Użytkownika), można też od razu stworzyć Użytkownika - wystarczy zaznaczyć opcję "Stwórz użytkownika od razu (należy ustawić hasło)". Tak jak opcja wskazuje należy też ustawić hasło temu Użytkownikowi. 
Hasło nadajemy tylko w przypadku gdy adresu e-mail Użytkownika nie ma w systemie. 


Powrót


Dodaj komentarz