Jak wystawić fakturę zamiast rachunku, będąc zwolnionym z podatku VAT?

Utworzono: 2014-01-02
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-05
Liczba odwiedzin posta: 27865

Od 01.01.2014 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące wystawiania dokumentów księgowych dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Od teraz ci przedsiębiorcy nie muszą wystawiać rachunku, a fakturę, która zobrazuje transakcję kupna - sprzedaży.

Taką fakturę można wystawić w naszym systemie w dwojaki sposób:

  1. wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własna nazwa rachunku i wprowadź nazwę Faktura. Dzięki temu po każdym wystawieniu starej wersji rachunku, w systemie wygeneruje się faktura jaką powinni wystawić przedsiębiorcy zwolnieni z VAT-u, wykonując pracę na rzecz osób fizycznych
  2. wystaw tradycyjną fakturę, klikając na przycisk Nowa faktura i następnie w polu podatku wybierz pozycję ZW - co oznacza zwolniony. Dzięki temu wartość podatku nie zostanie wprowadzona na fakturę.

Istotną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że faktury dla czynności zwolnionych z VAT z reguły powinny zawierać podstawę zwolnienia tj. podanie konkretnego przepisu, z którego wynika zwolnienie z VAT. Nie dotyczy to zwolnienia podmiotowego (podatników VAT zwolnionych) oraz usług finansowych. Wszyscy pozostali, np. świadczący usługi medyczne, udzielający korepetycji czy wynajmujący mieszkania, muszą obowiązkowo podawać podstawę zwolnienia na wystawianych fakturach.

Powód zwolnienia z podatku najlepiej wpisywać w rubryce Uwagi na formularzu faktury. 
Oto przykład takiej faktury. Powód zwolnienia z podatku może samoczynnie wpisywać się w pole Uwagi, nie trzeba wpisywać go każdorazowo. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy, edytować informacje o swojej firmie i w rubryce Domyślne uwagi na fakturach wpisać powód zwolnienia z podatku.
 


Po zapisaniu zmian powód zwolnienia z podatku będzie wyświetlał się w polu Uwagi podczas każdego tworzenia faktury. 
 Powrót


Komentarze

waciak
waciak
jako prowadzący indywidualną praktykę lekarską jestem zwolniony z VAT, ale świadczę usługi medyczne, czy muszę zamieszczać podstawę zwolnienia na każdym rachunku?

2014-02-12 16:50

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszk
lukaszk
Podstawę zwolnienia z vat powinno zamieszczać się na każdym rachunku. Należy wskazać przepis z ustawy zgodnie z którym podatnik stosuje zwolnienie od podatku VAT, mogą to być

- art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze - dot. wykonywania czynności w ramach własnego podmiotu leczniczego;

- art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza - dot. świadczeń kontraktowych;

- art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty - dot. pozostałych przypadków, w tym udzielania świadczeń na rzecz pacjentów przyjmowanych we własnej praktyce.

2014-02-18 12:28

Zgłoś naruszenie zasad

ujo210526
jolkajola@op.pl
a jaka podstawa przy wynajmowaniu mieszkania na cele mieszkanjiowe

2014-02-23 20:50

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Zwolnienie z VAT jeśli jest cel mieszkalny
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie jest tu istotne kto dokonuje wynajmu mieszkania, lecz na jakie cele. Jeżeli osoba fizyczna wynajmuje mieszkanie innej osobie z przeznaczeniem na cele mieszkalne, taka usługa będzie zwolniona z podatku VAT. Natomiast, jeżeli podatnik wynajmuje mieszkanie tej samej osobie jednak na cele prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, wtedy będzie musiał on odprowadzić podatek VAT.

2014-08-30 15:10

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
old2014-korhazz@gmai
a jaka podstawa przy zwolnieniu ze względu na bycie Stowarzyszeniem?

2015-08-05 16:14

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
piotr.wajs
C5c077d5 0964 44e2 a609 d9e89814bf6d
Proszę zwrócić się z tym pytaniem do Księgowego lub doradcy finansowego, lub po prostu wyszukać w przeglądarce, nie mam takich uprawnień i nie orientuje się jaka w tym wypadku będzie podstawa prawna.

Avatar sugester medium
Wiesława
Jestem osobą fizyczną, nie mam zarejestrowanej działalności gospodarczej, wynajmuję lokal użytkowy Spółce SA ( działalność biurowa). Najemca zażądał wystawiania faktury za czynsz. Roczny przychód będzie wynosił 30 tyś. zł. Czy mam zlikwidować na fakturze rubrykę "VAT %" i w uwagach wpisać : Zwolnienie z VAT na podstawia art.113 ust.1 i 9 Ustawy o VAT ? Czy na fakturze w rubryce "VAT %" wpisać zw. i w uwagach podstawę zwolnienia. Wystawiam fakturę, a nie fakturę VAT.

2018-09-01 18:17

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna  
Tak jak poprzednio, również i teraz proszę zwrócić się z tym pytaniem do Księgowego lub doradcy finansowego, lub po prostu wyszukać w przeglądarce.
Generalnie spotkałem się z przypadkiem, że obie formy są dopuszczalne przy wystawieniu faktury bez VAT czyli dawnego rachunku.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-09-03 08:46

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
szermierz
przy imporcie XML z allegro brak jet kolumny VAT z wpisanym zw

2020-01-31 18:55

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
podczas tworzenia faktury z pliku xml allegro pogram pobiera dane stawki VAT z karty produktu, jeżeli ten jest już wcześniej zdefiniowany w systemie.
W przypadku, gdy produkt jest nowy program przyjmuje ogólną stawkę VAT wybraną w rubryce "Domyślna stawka VAT" w opcji Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-02-11 12:51

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Emilia
To podmiot jest zwolniony z vat a nie usługa, powód zwolnienia podany u dołu faktury dotyczy podmiotu, stawka 'zw.' w kolumnie vat wskazuje na towar/usługę zwolnioną z vat .

2020-11-05 14:34

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Zgadza się w systemie można użyć oznaczenia podmiotowego, ale skoro podmiot nie może użyć stawki VAT i ma obowiązek przestawić to na fakturze wraz z podaniem powodu, to w rubryce stawka VAT powinno być oznaczenie ZW.
Od tego jaki podamy powód zwolnienia z podatku zależy czy zwolnienie jest podmiotowe czy przedmiotowe.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-11-05 15:07

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz