Łączenie Klientów zdublowanych w systemie.

Utworzono: 2017-08-04
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-17
Liczba odwiedzin posta: 1141

W związku z tym, że często przy wpisywaniu ręcznym danych Nabywcy zdarzają się błędy w nazwie Kontrahenta (powodują stworzenie kolejnego Klienta o podobnych danych), Fakturownia oferuje możliwość łączenia klientów. 

W tym celu należy wejść w zakładkę Klienci, zaznaczyć okienka klientów o podobnej nazwie w systemie i skorzystać z przycisku Połącz Klientów, który pojawi się powyżej. Po kliknięciu przycisku system poprosi nas o wybranie (za pomocą przycisku Wybierz) nazwy jednego z klientów, którego dane będą używane po połączeniu kilku klientów.
Podczas łączenia Klientów, system zaktualizuje wszystkie uzupełnione rubryki wypełnione na karcie każdego dotychczasowego Klienta. Jeżeli w tej samej rubryce na kartach dwóch Klientów będą różne informacje, system zaktualizuje nam tę rubrykę do informacji z karty Klienta wybranego za pomocą przycisku. 

W efekcie na liście Klientów zostanie tylko jeden Klient z wszystkich zaznaczonych. 

Uwaga: Połączenie klientów nie wpłynie na dane umieszczone na uprzednio wystawionych dokumentach.


Powrót


Dodaj komentarz