Import danych z InsERT (dawny Subiekt) do Fakturowni

Utworzono: 2021-11-23
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-31
Liczba odwiedzin posta: 2430

Fakturownia umożliwia przenoszenie danych z innych programów i do innych programów za pomocą standardowych plików importu/eksportu.

Jednym z plików obsługiwanych przez system jest plik XML programu InsERT GT (zawierający w sobie Subiekt GT).

Ścieżka eksportu pliku z programu InsERT GT wygląda następująco: 
  • w programie InsERT otwieramy z listy modułów Sprzedaż/Faktury Sprzedaży
  • dokumenty z okresu: wybieramy interesujący nas okres
  • zaznaczamy faktury, które chcemy przenieść do Fakturowni
  • z górnego paska menu Operacje/Wyślij do
  • wybieramy rodzaj pliku Wyślij do: Plik eBIS-XML
  • wybieramy czy chcemy zapisać plik na dysku czy wysłać mailem i klikamy Wyślij.
Import pliku po stronie Fakturowni: 
  • gotowy plik XML importujemy wchodząc w  Ustawienia > Import > Import faktur z programu InsERT GT.


Powrót


Dodaj komentarz