Dostęp do konta tylko z określonych adresów IP

Utworzono: 2017-09-07
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-07
Liczba odwiedzin posta: 1481

Aby zabezpieczyć konto w Fakturowni przed niepowołanym logowaniem, właściciel konta może wskazać wybrane numery IP, z których dostęp do konta będzie możliwy. Może to być na przykład adres IP używany w biurze firmy.

Ograniczenie dotyczy użytkowników oraz administratorów konta, nie obejmuje właściciela konta, który może logować się z dowolnego IP.

Aby włączyć ograniczenie dostępu spoza wybranych IP, należy przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Zezwalaj na dostęp do konta tylko z określonych adresów IP. Po włączeniu opcji pojawi się okno, w którym należy wpisać wybrane numery IP. Kolejne numery mogą być wpisane w osobnych liniach lub zostać oddzielone przecinkiem bądź średnikiem.


Zabezpieczenie przy użyciu numeru IP dostępne jest w planie Pro Plus.


Powrót


Dodaj komentarz