Dodawanie użytkowników, oraz określanie ich roli w systemie

Utworzono: 2013-01-16
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25
Liczba odwiedzin posta: 9923

Dodaliśmy możliwość dodania użytkowników, którzy mają dostęp tylko do przeglądania faktur (nie mogą ich np. edytować, dodawać i kasować).
Użytkownika dodajemy wchodząc w zakładkę
Ustawienia > Użytkownicy.Aby dodać nowego użytkownika wybieramy zieloną zakładkę Dodaj/zaproś użytkownika
W kolejnym kroku, mamy możliwość dodać bezpośrednio użytkownika, który już istnieje lub utworzyć dane do logowania nowemu użytkownikowi. 
Gdy wyskoczy nam okienko z danymi użytkownika do wypełnienia Dodaj użytkownika, wpisujemy adres e-mail użytkownika, który już ma konto i ustawiamy rolę tego użytkownika. Lub wpisujemy adres e-mail nowego użytkownika i nadajemy mu hasło. Hasło raz nadane użytkownikowi może zostać zmienione tylko przez użytkownika.Alternatywnie, możemy zaprosić kogoś jako użytkownika (który już istnieje lub będzie zakładał nowe konto), odznaczając zakładkę Stwórz użytkownika od razu (należy ustawić hasło)​.  W ten sposób osoba ta otrzyma od nas zaproszenie mailoweUżytkowników można dodawać do głównego konta, można ich także dodawać do odpowiedniego działu lub działów za pomocą przycisku Edytuj. Pojawi się wtedy aktywne okno w rubryce Rola, gdzie można dawać lub ograniczać dostęp Użytkownikowi do działów.

Opcję ustawiania uprawnień użytkownika możemy modyfikować w zakładce (Ustawienia  > Użytkownicy), a następnie zaznacz np.  checkbox w: Ustawieniach konta > Konfiguracja > Uprawnienia i użytkownicy > Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury.
Znajdują się tam też opcje Ograniczenie widoczności Klientów oraz .

Jeżeli chcemy całkowicie zablokować dostęp do sytemu danemu użytkownikowi, możemy skorzystać z przycisku Odłącz.
Użytkownikowi zostanie odebrany dostęp do konta, ale będzie możliwość dodania go ponownie z tymi samymi uprawnieniami.

Funkcja ta może być przydatna dla Państwa pracowników, którzy mają np. sprawdzać przychody/wydatki całej firmy lub określonego działu, jak także dzięki niej można dać dostęp osobie z biura księgowego, aby samodzielnie mogła pobierać nasze faktury i raporty miesięczne.Powrót


Dodaj komentarz