Rachunki

Utworzono: 2013-01-16
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-10
Liczba odwiedzin posta: 16245

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokumentować sprzedaż towarów lub/i usług. Jeżeli prowadzący firmę jest podatnikiem VAT, to wówczas powinien wystawiać faktury. Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie są tzw. vatowcami, zobligowani są do wystawienia faktury lub rachunku za sprzedaż swoich produktów lub usług. Obydwa te dokumenty wyglądają bardzo podobnie, ale na rachunku nie ma podanej stawki VAT.
 

Jak wystawić rachunek w Fakturownia.pl?


W Fakturowni możliwe jest wystawianie dokumentu Rachunki.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy ją wcześniej w systemie aktywować. W tym celu wybierz Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy Rachunki, a następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony. Po zapisaniu zmian możesz już wystawiać taki dokument w systemie. Wybierz Przychody > Rachunki > Nowy rachunek.

Jakie dane powinien zawierać rachunek?


Rachunek powinien zawierać:

1. numer rachunku i datę wystawienia;
2. dane i adres sprzedawcy / wykonawcy;
3. dane i adres kupującego / odbiorcy usług; 
4. określenie towaru i ilości, lub wykonanych usług wraz z podaną ceną jednostkową;
5. ogólną sumę należności.Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli żądanie rachunku zostało zgłoszone po fakcie, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, w przypadku jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.Powrót


Dodaj komentarz