Eksport towarów

Utworzono: 2018-02-09
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-10
Liczba odwiedzin posta: 6653

W Fakturowni możliwe jest wystawianie dokumentu Eksport towarów, który stanowi potwierdzenie wywozu towaru poza granice UE.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy ją wcześniej aktywować. W tym celu wybieramy Ustawienia  Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać, w tym miejscu trzeba zaznaczyć Eksport towarów, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz

screen pokazujący jakie dokumenty można wystawiać

Po zapisaniu można już wystawiać dokumenty tego typu. Wystarczy wybrać Przychody Eksport towarów a następnie Dodaj.

Sprzedaż, która jest dokonywana na rzecz Klientów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej, stanowi eksport towarów. A dostawa towarów, spełniająca definicję eksportu, podlega pod prawo do uzyskania zerowej stawki podatku VAT, jednak muszą być spełnione pewne warunki, czyli posiadanie dokumentów, które potwierdzą wywóz towarów poza obszar UE.

Podatnik może skorzystać z obniżonej stawki podatku, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, za konkretny okres rozliczeniowy, otrzyma dokument, który potwierdza wywóz towaru.

Takim dokumentem jest w szczególności:

- dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu, bądź jego kopia
- zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny

Jeżeli potwierdzenie wywozu towarów nastąpi przed terminem złożenia deklaracji za okres, kiedy wystąpiła dostawa, wtedy sprzedawca wykazuje przychód z tytułu eksportu towarów ze stawką podatku 0% za ten okres. 

Obowiązek podatkowy w przypadku eksportu towarów powstaje z chwilą dokonania ich dostawy. Jednak jeżeli podatnik, przed dniem dokonania dostawy, otrzyma całość bądź część zapłaty (a szczególnie przedpłatę, zaliczkę, ratę bądź zadatek), taki obowiązek powstanie z chwilą jej odebrania, w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Fakt wystawienia faktury, która dokumentuje dostawę, nie wpływa w żaden sposób na czas powstania obowiązku podatkowego, przy eksporcie.
Fakturę możemy wystawić na 30 dni przed dokonaniem dostawy, jak również nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu dokonania dostawy. 


 Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Miłosz
Witam,

Gdzie znajduje się ten checkbox od rodzaju wykonywanej sprzedaży - "VAT-7: 2 (pole 11) oraz 2a (pole 12). " ?

2018-09-17 18:11

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
w systemie na formularzu deklaracji VAT nie oznaczamy poszczególnych okienek.
System robi to automatycznie w momencie gdy generujemy fakturę sprzedażową, wstawiamy stawkę podatku np i mamy do wyboru oznaczenie
"Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży".
Należy wtedy zaznaczyć okno "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju".
Tak stworzona faktura zostanie odpowiednio ujęta w rubryki raportu VAT-7.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-09-19 07:58

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Sławek
Witam,

gdy wystawiam fakturę "Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług", np. klikając "faktura" oraz wybierając stawkę VAT jako "NP", a następnie zaznaczając kolejno okienka "Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju" i "w tym świadczenie usług, o których mowa ...", po wyborze waluty, dodatkowego języka i wpisaniu innych danych generuje się faktura bez dopisku "Odwrotne obciążenie" / "Reverse charge".

Tymczasem księgowość prosi o to, aby taki dopisek na fakturze się pojawił w przypadku świadczenia usług.

PYTANIE:

1) Gdzie mogę zaznaczyć taką opcję? Czy może muszę dopisać w "uwagach" do faktury?
2) Czy wystawienie faktury poprzez opcję "Faktura" po wybraniu odpowiednich funkcji (tak jak opisano wyżej" jest tożsame z wystawieniem faktury poprzez opcję "Sprzedaż zagraniczna usług"? Czy jest to tylko ułatwienie z odpowiednim zestawem opcji już zaznaczonych (jako "preset")?

Pozdrawiam,

2018-12-05 12:23

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dla sprzedaży z tytułu 'Odwrotnego obciążenia" przewidzieliśmy inny dokument w systemie.
Instrukcja jak go aktywować w systemie i stworzyć znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Konfiguracja naszego formularz dokumentów po przeanalizowaniu wszystkich aspektów prawnych nie zawiera stawki VAT, a tym samym oznaczenia literowego "NP".
Funkcjonalność "Sprzedaż zagraniczna" nie jest to oddzielny formularz dokumentu . Jest to dodatkowa funkcjonalność do faktury VAT, która przy wyborze stawki VAT nieliczbowej NP pozwala na wybranie kryteriów ustawienia takiej stawki z tytułu sprzedaży zagranicznej.
Faktury VAT z funkcjonalnością "Sprzedaż zagraniczna" i formularz faktury "odwrotne obciążenie" nie są tożsamymi dokumentami. Są różne interpretacje tych faktur w raportach księgowych. Dlatego wypisanie
Faktury VAT z funkcjonalnością "Sprzedaż zagraniczna" dodając w uwagach wpis "odwrotne obciążenie" nie wpłynie na traktowanie takiego dokumentu przez system jako faktury z odwrotnym obciążeniem.

Pozdrawiam,
Piotr

2018-12-05 14:43

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Artur
Na tax
Witam!

W jaki sposób mogę importować z Excela fakturę "NP" z zaznaczoną opcją :
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju ?

Czy istnieje jakaś szansa aby dopisać kolumnę odpowiadającą tej funkcji ?
po przejrzeniu pliku XML widzę ze odpowiada za to funkcja
<na-tax-kind>export_service</na-tax-kind>
Jednak trzeba to ustawiać manualnie gdyż po dopisaniu kolumny na-tax kind do pliku import i ustawienia w fakturowni faktury nadal nie czytają tej opcji.
Proszę o pomoc jak ustawić aby funcka działała prawidłowo bo nie wyobrażam sobie klikania 2000 faktur po kolei i zaznaczania tejże opcji, a bez tego nie da się wygenerować pliku JPK.

Pozdrawiam

2019-10-01 23:09

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
niestety obecnie nie ma innej możliwości. Po wprowadzeniu do pliku xls kolumny z wartością "np" i podczas importu przypisać ją do rubryki na_tax_kind. Następnie jednak trzeba edytować każdy dokument i dodać odpowiednie oznaczenie do edycji faktury.
Wtedy program zinterpretuje odpowiednio dokument.
Pozdrawiam,
Piotr


2019-10-02 09:09

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz