RODO - poświadczenie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Utworzono: 2018-05-29
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-13
Liczba odwiedzin posta: 4911

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dokonywane jest w Fakturowni poprzez akceptację regulaminu zawierającego postanowienia dotyczące powierzenia danych. Regulamin do zaakceptowania dostępny jest po zalogowaniu się do systemu od 22 maja 2018 roku. 

komunikat o regulaminie kopia

Aby otrzymać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Fakturownią:
  • przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo 
  • naciśnij przycisk RODO - poświadczenie zawarcia umowy (pojawi się jednak tylko wtedy, gdy regulamin został zaakceptowany)
przycisk RODO

Po naciśnięciu przycisku pojawi się formularz zgłoszeniowy. 

pos%CC%81wiadczenie RODO

Twoim zadaniem będzie potwierdzenie danych firmy, a także danych osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Ważne jest również dołączenie w formie skanu lub PDF-a (nie starszego niż 3 miesiące) wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pobranego za pomocą strony (odpowiednio dla wyciągów KRS oraz dla CEIDG), zawierającego dane rejestracyjne Twojej firmy. Dokument ten jest konieczny do weryfikacji poprawności danych podmiotu, któremu zostanie udostępnione pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. 
 
  • uzupełnij wszelkie potrzebne dane
  • naciśnij przycisk WYŚLIJ


 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Marek
A co z organizacjami społecznymi działającymi na mocy ustawy, których nie ma w KRS i CEIDG?(kod formy prawnej: 060 - ORGANIZACJE SPOŁECZNE ODDZIELNIE NIEWYMIENIONE NIEWPISANE DO KRS). Są w rejestrze REGON ale nie ma tam reprezentacji.

2018-06-06 00:13


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
każda organizacja musi posiadać osobowość prawna, a wiec musimy być w stanie zidentyfikować osobę reprezentująca. Numerem identyfikującym firmę będzie w tym wypadku numer REGON.
Oczywiście dokładnie moglibyśmy ustalić ten proces na konkretnym przykładzie.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-06-06 09:24


Avatar sugester medium
Barbara
Dzień dobry,
Czy osoby fizyczne wystawiające faktury maja rownież obowiązek podpisania takiej umowy?
Pozdrawiam
Barbara

2018-06-14 12:35


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę skorzystać z opcji wysłania do nas formularza z danymi podanej tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-Poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-i-przetwarzania-danych-osobowych.
Dane osoby fizycznej jakie mogą znaleźć się na formularzu to: imię, nazwisko i PESEL.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-06-14 13:03


Dodaj komentarz