Poświadczenie zawarcia umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych

Utworzono: 2018-05-29
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-14
Liczba odwiedzin posta: 1132


Zawarcie umowy powierzenia danych osobowych dokonuje się w naszym systemie poprzez akceptacje regulaminu (który zawiera postanowienia dotyczące powierzenia danych). Regulamin do akceptacji jest dostępny po zalogowaniu do systemu od 22 maja 2018. W celu otrzymania pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych z naszym Serwisem uprzejmie prosimy wejście w zakładkę
Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo i kliknąć na przycisk o nazwie RODO - poświadczenie zawarcia umowy.
UWAGA. Przycisk pojawi się tylko w momencie, gdy regulamin został zaakceptowany.

Po kliknięciu w przycisk pojawi się formularz zgłoszeniowy. 
W formularzu będzie trzeba potwierdzić dane firmy oraz osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. Ważnym jest, aby dołączyć w formie skanu lub pdf wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie starszego niż 3 miesiące), pobranego za pomocą strony (odpowiednio dla wyciągów KRS oraz dla CEIDG), zawierającego dane rejestracyjne Państwa firmy. Powyższy dokument jest konieczny do weryfikacji poprawności danych podmiotu, któremu zostanie udostępnione pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. 


 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Marek
A co z organizacjami społecznymi działającymi na mocy ustawy, których nie ma w KRS i CEIDG?(kod formy prawnej: 060 - ORGANIZACJE SPOŁECZNE ODDZIELNIE NIEWYMIENIONE NIEWPISANE DO KRS). Są w rejestrze REGON ale nie ma tam reprezentacji.

2018-06-06 00:13

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
każda organizacja musi posiadać osobowość prawna, a wiec musimy być w stanie zidentyfikować osobę reprezentująca. Numerem identyfikującym firmę będzie w tym wypadku numer REGON.
Oczywiście dokładnie moglibyśmy ustalić ten proces na konkretnym przykładzie.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-06-06 09:24

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Barbara
Dzień dobry,
Czy osoby fizyczne wystawiające faktury maja rownież obowiązek podpisania takiej umowy?
Pozdrawiam
Barbara

2018-06-14 12:35

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę skorzystać z opcji wysłania do nas formularza z danymi podanej tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-Poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-i-przetwarzania-danych-osobowych.
Dane osoby fizycznej jakie mogą znaleźć się na formularzu to: imię, nazwisko i PESEL.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-06-14 13:03

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz