Strategia grupowania pozycji przy wystawianiu faktury do dokumentu magazynowego

Utworzono: 2017-04-12
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-26
Liczba odwiedzin posta: 3147

Fakturownia oferuje możliwość ustalenia jakie będzie rozmieszczenie produktów na fakturze, w momencie gdy faktura będzie wystawiana do istniejących w systemie dokumentów magazynowych. 

Funkcja znajduje się w zakładce: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty >  Strategia grupowania pozycji przy wystawianiu faktury. 

 1. Sumuj pozycje z tym samym produktem (domyślna) 

 

W tym przypadku mamy WZ3, na której jest ten sam produkt, ale jest dodany na WZ jako dwie pozycje. 

 

Faktura wygenerowana z tego dokumentu magazynowego będzie przedstawiać zsumowaną ilość produktu o tej samej nazwie oraz takiej samej cenie.

Uwaga:

w momencie, gdy cena tego samego produktu będzie inna na WZ, program mimo zadanego sumowania, nie doda na fakturze ilości produktów do siebie, z powodu różnicy w cenie.

2. Nie grupuj

Przy wyborze tej opcji tworzymy fakture na podstawie tego samego dokumentu magazynowego,, ale program nie będzie już sumował tych samych pozycji. Faktura będzie więc wyglądała bardzo podobnie do dokumentu WZ. 3. Grupuj pozycje po dokumentach

W przypadku tej opcji najlepiej widać jakie zmiany zaszły na fakturze, jeżeli wystawimy ją z dwóch dokumentów magazynowych. 
 

Dodamy w takim razie WZ4.

 

Faktura wystawiona z dokumentów WZ3 i WZ4 będzie wyglądała następująco:

 

 

Na fakturze, przy zaznaczeniu opcji Grupuj pozycje po dokumentach, produkty będą pogrupowane zgodnie z tym, jak były wstawiane na WZkach.

Fakturownia umożliwia również wystawienie faktury z kilku dokumentów nieksięgowych, takich jak Proforma lub Zamówienie. Opis tych funkcji znajduje się tutaj. 


 


Powrót


Dodaj komentarz