Raport Przychody

Utworzono: 2021-08-26
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-17
Liczba odwiedzin posta: 1994


Przychód jest uzyskaną łączną wartością pieniężną, którą przedsiębiorca uzyskuje (za sprzedaż swoich dóbr, usług/towarów, produktów, w danym okresie rozliczeniowym). Obliczając przychód, bierze się pod uwagę wyłącznie wartość netto, czyli nie oblicza się podatku VAT. Do łącznej wartości przychodu nie nalicza się udzielonych bonifikat, skont oraz wartości zwróconych towarów. Przychód oblicza się w konkretnym okresie, zazwyczaj miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

W Fakturowni Raport Przychody umożliwia nam obliczenie sumy wartości opłaconych/nieopłaconych faktur księgowych (przychodowych) w danym okresie,  pogrupowanych w zależności od wybranego rodzaju daty.

Aby wygenerować raport należy wybrać jego rodzaj, określić nasze parametry i zaznaczyć opcję Generuj raport.

generowanie raportu przychody


W zakładce Wykresy poszczególne raporty są zobrazowane w postaci diagramów słupkowych, które zawierają odpowiednie dane pobrane z systemu.Powrót


Dodaj komentarz