Split payment (MPP). Co zrobić z importem płatności, dokonanej Metodą Podzielonej Płatności?

Utworzono: 2021-09-27
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-27
Liczba odwiedzin posta: 2057

Co zrobić z zaimportowaną na konto płatnością, która została przez klienta opłacona metodą Split Payment (Metoda Podzielonej Płatności).
Poniższy przykład opisuje jak system Fakturownia.pl zaczytuje taką płatność.

Klient płaci za fakturę VAT kwotę 123,00 zł brutto i kwota ta trafia na konto bankowe jako płatność Split Payment (MPP).
Na koncie bankowym klienta znajdują się dwa "subkonta":
  1. subkonto główne;
  2. subkonto techniczne.
  • 100,00 zł netto trafia na subkonto główne.
  • 23,00 zł VAT trafia na subkonto techniczne.

Klient Fakturownia.pl musi zaimportować plik z płatnościami z obu ww. subkont.
Wówczas, po zaimportowaniu pliku płatności do systemu, powinny się pojawić trzy rekordy do każdej płatności (nie zawsze te rekordy mogą być "obok siebie")
  • 100,00 zł netto (z subkonta głównego)
  • -23,00 zł VAT (z subkonta głównego)
  • 23,00 zł VAT (z subkonta technicznego)
Następnie, w systemie można połączyć płatności: -23 zł oraz 23 zł, ale nie ma takiej potrzeby - zależy to od względów estetycznych użytkownika konta.
 


Powrót


Dodaj komentarz