Jak pozbyć się zdublowanych Klientów?

Utworzono: 2017-08-04
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 4372

Podczas ręcznego wpisywania danych mogą zdarzyć się błędy czy literówki związane z nazwą Kontrahenta i spowodować tym samym niepotrzebne stworzenie kolejnego Klienta na liście.

Fakturownia wychodzi temu problemowi naprzeciw, oferując możliwość łączenia Klientów.

Aby połączyć zdublowanych Klientów:
  • przejdź do zakładki Klienci 
  • zaznacz pola wyboru przy podobnych nazwach
  • naciśnij przycisk Połącz klientów
klik
  • naciśnij przycisk Wybierz przy nazwie Klienta, z której chcesz korzystać
dane

W efekcie na liście Klientów zostanie tylko jeden Klient spośród wszystkich zaznaczonych. 

​​​​​​Jeżeli w tej samej rubryce na kartach kliku Klientów będą znajdować się różne informacje, system zaktualizuje tę rubrykę do informacji z karty Klienta wybranego za pomocą przycisku Wybierz

Połączenie Klientów nie wpłynie na dane umieszczone na uprzednio wystawionych dokumentach.


Powrót


Dodaj komentarz