Import płatności Stripe

Utworzono: 2022-05-10
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-10
Liczba odwiedzin posta: 205

Opcja płatności w Fakturowni pozwala na przejrzysty nadzór nad stanem płatności Twoich transakcji.

Jeżeli korzystasz ze Stripe'a, możesz zaimportować listę płatności do Fakturowni. Dzięki temu Twoje transakcje automatycznie pojawią się w systemie.

Aby móc zaimportować płatności, będziesz potrzebować pliku eksportu zawierającą szczegóły transakcji. Po zalogowaniu na swoje konto Stripe wejdź w zakładkę płatności (payments), a następnie wciśnij przycisk export. Pojawi się okienko, w którym możesz wybrać preferowaną strefę czasową, zakres dat i żądane kolumny.
Kliknięcie export spowoduje pobranie na Twoje urządzenie raportu CSV, obejmującego wszystkie Twoje płatności.

Po przejściu do Fakturowni wejdź w menu Ustawienia > Aplikacje/Dodatki > Stripe. Następnie kliknij Aktywuj, aby przejść do kolejnego ekranu.Dodaj za pomocą odpowiedniego przycisku plik ekstortu w formacie CSV i kliknij Importuj.Powrót


Dodaj komentarz