Jak przenieść numer dokumentu pod jego nazwę w szablonie Plain Black?

Utworzono: 2024-06-07
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-07
Liczba odwiedzin posta: 574

Fakturownia daje możliwość konfiguracji systemowych szablonów za pomocą CSS lub zmian w kodzie HTML. Konfiguracja za pomocą CSS pozwala modyfikować wygląd wydruku lub pobranego PDF według własnych potrzeb. Nie każda indywidualna zmiana jest jednak możliwa na podstawie zmian za pomocą CSS. Niektóre opcje dostępne są tylko przy ingerencji w kod HTML systemowego szablonu. Wymaga to stworzenia własnego szablonu opartego na kodzie szablonów systemowych. Opcja stworzenia własnego szablonu wydruku dostępna jest od planu Standard. W tym artykule wskażemy Ci jak stworzyć własny szablon na podstawie szablonu plain black, który pozwoli wyświetlić numer dokumentu pod jego nazwą, a nie obok jak w wersji systemowej. 
Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.


Jak dodać nowy szablon? 


Aby dodać nowy szablon wydruku:
.
 1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony

  Ekran wyboru szablonu wydruku faktury w programie Fakturownia, z kilkoma przykładami szablonów oraz zaznaczoną opcją Ustawienia konta w menu.
   
 2. na samym dole strony kliknij przycisk Dodaj nowy szablon w sekcji Własny szablon wydruku faktury; 

  Opcja dodawania nowego szablonu wydruku faktury w programie Fakturownia, z zaznaczonym przyciskiem 'Dodaj nowy szablon' oraz przykładowym szablonem oferty cenowej.
   
 3. w polu Nazwa szablonu wprowadź własną nazwę, która pozwoli Ci rozpoznać szablon na liście wyboru; 

  Ekran tworzenia nowego szablonu w programie Fakturownia z polem 'Nazwa szablonu' i rozwijaną listą wyboru rodzaju dokumentu.
   
 4. w polu Rodzaj pozostaw opcję Faktura, która powinna być domyślnie ustawiona;
 5. kliknij sekcję Załaduj przykładowy szablon i wybierz szablon bazowy - w naszym przykładzie plain black; 

  Ekran tworzenia nowego szablonu w programie Fakturownia z rozwijaną listą 'Załaduj przykładowy szablon' i wybranym szablonem 'plain black'.
   
 6. w kodzie HTML i stylach CSS wprowadź zmiany;
 7. zatwierdź utworzenie szablonu przyciskiem Zapisz.


Jak przenieść numer dokumentu pod jego nazwę w szablonie Plain Black?


Domyślnie numer dokumentu w szablonie plain black pojawia się obok jego nazwy. 

Jeśli chcesz, aby numer dokumentu wyświetlał się pod jego nazwą należy w ramach konta utworzyć własny szablon i wprowadzić zmiany w kodzie systemowego szablonu, które wskażemy poniżej. 

W pierwszej rubryce, gdzie widoczny jest kod HTML szablonu znajdź kod*

Zrzut ekranu przedstawiający fragment kodu szablonu faktury w programie Fakturownia z użyciem Handlebars, z wyróżnioną sekcją kodu zawierającą ID document_type.
 
<span id="document_type">{{document_type}} <span id="document_type_spacer"></span>{{number_text}}</span> <span id="document_number">{{number}}</span>

Tę część kodu zamień na:

Zrzut ekranu przedstawiający fragment kodu szablonu faktury w programie Fakturownia z użyciem Handlebars, z wyróżnioną sekcją kodu zawierającą ID document_type, ze zmianą dodającą tag br.
 
<span id="document_type">{{document_type}} <span id="document_type_spacer"></span>{{number_text}}</span> <br /> <span id="document_number">{{number}}</span>

* aby przyśpieszyć wyszukiwanie na stronie wybranej frazy/kodu skorzystaj ze skrótu CTRL+F lub Command+F.

Zapisz własny szablon, dla którego numer dokumentu będzie wyświetlał się bezpośrednio pod jego nazwą. 

Własny szablon możesz przypisać globalnie w ustawieniach konta, ustawieniach działu lub zmienić go dla wybranych dokumentów.

Poniżej przykład dokumentu z różnicą w wyświetlaniu numeru dokumentu, którą wprowadza kod. 

Porównanie szablonów faktur w programie Fakturownia - po lewej szablon systemowy Plain Black, po prawej własny szablon na bazie Plain Black z dodanym tagiem br.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Sprawdź również:


Powrót


Dodaj komentarz