Rejestry VAT – edycja zaawansowana - faktura sprzedażowa

Utworzono: 2022-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-22
Liczba odwiedzin posta: 2841

Aby dokument został prawidłowo wykazany w ewidencji VAT, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów, system umożliwia zaawansowaną edycję danych księgowych dokumentu. Wykorzystanie tej funkcjonalności pozwala na zmianę automatycznie wyliczonych przez system kwot lub zmianę nadanych przez system parametrów, kodów czy procedur. Funkcja dostępna jest w abonamencie Pro i Pro Plus.

Faktura sprzedażowa – edycja zaawansowana rejestru VAT


Aby skorzystać z możliwości edycji rejestru należy wejść w dokument, który potrzeba edytować. Będąc w widoku faktury, w lewym górnym menu wybieramy Więcej opcji > Dane księgowe.W ten sposób przechodzimy do widoku szczegółowego, wszystkie informacje o fakturze oraz sposobie jej ujęcia do podatku dochodowego oraz do VAT.​​​​​​Na samym dole strony prezentowane są dane przenoszone do rejestru VAT. W przypadku obrazu powyżej, jest to Rejestr sprzedaży VAT, tożsamy z informacjami prezentowanymi w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej dotyczącej sprzedaży.

Zielonym przyciskiem w lewym dolnym rogu dodajemy kolejny wiersz. Aby zmienić deklarowane do VAT informacje, należy skorzystać z możliwości edycji na końcu wybranego wiersza:


​​​​​​System pozwala na edycję prostą oraz edycję zaawansowaną danych w rejestrze. W przypadku prostych faktur, w których np. chcemy wyłącznie zmienić datę księgowania do VAT lub schemat księgowania, możemy skorzystać z edycji prostej, jak w oknie poniżej.

Jeśli edycja polega na dodaniu kolejnych wierszy w rejestrze, w celu wykazania kwot opodatkowanych na różnych zasadach (np. usługa turystyki rozliczana częściowo w procedurze VAT marży, a częściowo na zasadach ogólnych), wówczas musimy skorzystać z edycji zaawansowanej rejestru (patrz: strzałka).​​​​​​Edytor zaawansowany odzwierciedla poszczególne pola rejestru JPK_V7 i pozwala każdą wartość lub informację edytować ręcznie. 

Kody GTU – pozwala na zaznaczenie bądź zmianę zaznaczenia kodu GTU, przenoszonego następnie do części ewidencyjnej JPK_V7. Wyboru właściwego kodu GTU dokonujemy poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa po lewej stronie oznaczenia kodu.Kody procedur - pozwala na zaznaczenie bądź zmianę zaznaczenia kodu procedury szczególnej VAT, przenoszonego następnie do części ewidencyjnej JPK_V7. Wyboru właściwego kodu procedury dokonujemy poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa po lewej stronie oznaczenia kodu.​​​​​​Kwoty – pozwala na ręczną edycję wartości, prezentowanych później w poszczególnych kolumnach JPK_V7. W tym miejscu można wpisywać zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Wpisanie w polu odpowiadającym wartości netto czynności, powoduje automatyczne przeliczenie wartości podatku VAT.​​​​​​Istnieje możliwość wyłączenia funkcji automatycznego przeliczania wartości netto - VAT. Ta funkcja jest przydatna w sytuacji, kiedy w danej pozycji z faktury wykazujesz ujemną marżę. Wartość podatku VAT wynosi 0,00 zł, a nie jest wartością ujemną, jak z automatu podpowiada nasz system. Aby móc ręcznie edytować poszczególne wartości rejestru, należy wyłączyć suwak Automatyczne obliczanie, edytować wartość i dokonać zapisu przyciskiem Zmień.W sekcji inne można edytować datę księgowania oraz dane dotyczące dokumentu.

Każdą zmianę należy potwierdzić niebieskim przyciskiem Zmień.

O dokonaniu zmiany w rejestrze system poinformuje komunikatem, który wyświetli się także na stronie Danych Księgowych dokumentu:

 


Powrót


Dodaj komentarz