Integracja Fakturowni z ActiveNow

Utworzono: 2022-12-16
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-21
Liczba odwiedzin posta: 750

Sprawdź integrację Fakturowni z ActiveNow - systemem do zarządzania szkołami i zajęciami pozalekcyjnymi. Zobacz, jak ją uruchomić i jakie ma możliwości.

Integracje zewnętrzne w Fakturowni

Integracje zewnętrzne w Fakturowni tworzone są przez niezależne firmy i budowane są przy pomocy otwartego API. Synchronizacje systemów wspierają procesy automatyzacji oraz wymianę danych pomiędzy niezależnymi systemami. Daje to Klientom możliwość łączenia różnego rodzaju usług oraz aplikacji.

Przykładem takiej integracji system oferowany przez ActiveNow.

ActiveNow – nowoczesny sposób zarządzania zajęciami pozalekcyjnymi

ActiveNow pozwala m.in. na zarządzanie lekcjami i kursami poprzez interaktywny kalendarz, prowadzenie e-dziennika, zarządzanie zadaniami domowymi czy zapisami online na lekcje. System posiada także dodatkowe funkcje pozwalające na komunikację, rozliczenie klientów, tworzenie cenników i analizowanie płatności. 

Jak działa integracja?

Integracja ActiveNow z Fakturownią oferuje procesy wystawiania faktur na podstawie dokonanej wpłaty na zajęcia. 

Aby włączyć integracje, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
  1. Zaloguj się do ActiveNow i przejdź do zakładki Ustawienia → Ogólne.
  2. Wejdź w sekcję Dodatkowe funkcjonalności, wybierz Fakturownia i przesuń suwak na Tak
  3. Teraz przejdź do zakładki Ustawienia → Fakturownia.
  4. Utwórz w Fakturowni Token API. Znajduje się on w zakładce Ustawienia → API.
  5. Wróć do ActiveNow i wklej wygenerowany token w polu Kod autoryzacyjny API fakturownia.pl
  6. Wklej swój prefix Fakturowni, czyli początek adresu URL. Np. TWÓJ_PREFIX.fakturownia.pl w polu Początek adresu w fakturownia.pl i zapisz ustawienia.
Szczegółowy opis konfigurowania integracji.


Powrót


Dodaj komentarz