Aplikacja Import/Export pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni

Utworzono: 2023-01-16
Ostatnia aktualizacja: 2023-02-09
Liczba odwiedzin posta: 348

Aplikacja Import/Export daje możliwość przenoszenia faktur oraz danych klientów pomiędzy różnymi kontami w Fakturowni. Dedykowana jest użytkownikom, którzy posiadają dwa lub więcej kont i ułatwia ona migrację danych pomiędzy nimi. Sprawdź, w jaki sposób korzystać z aplikacji i jak automatycznie przenosić dane między kontami!

Proces przenoszenia danych

UWAGA!

Dodawane połączenia

Aby rozpocząć przenoszenie danych między kontami, zacznij od stworzenia odpowiednich połączeń. W tym celu przygotuj poniższe dane dotyczące konta, z którym chcesz się powiązać:
 1. Nazwa konektora, czyli nazwa konta w Fakturowni.
 2. Adres konta w Fakturowni, czyli URL konta np. https://twoja_nazwa.fakturownia.pl/
 3. Utworzony API token zgodnie z instrukcją:
  1. Przejdź do zakładki Ustawienia>API>API token: Zobacz.
  2. Dodaj nowy Token
  3. Wybierz rodzaj: Token oraz Opis: Import/Export
  4. Zapisz i skopiuj token.

Gdy przygotowałeś już dane, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 1. Wejdź do zakładki Ustawienia>Aplikacje/Dodatki.
 2. Znajdź aplikację Import/Export.
 3. Kliknij Aktywuj/Uruchom
 4. Kliknij przycisk Dodaj połączenie, znajdujący się w dolnej części ekranu.   
 5. Wprowadź przygotowane wcześniej dane i kliknij Dodaj
 6. Połączenie powinno zostać utworzone.


Przenoszenie danych

Wejdź w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki, znajdź aplikację Import/Export, kliknij Aktywuj/Uruchom i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
 1. Wybierz konektor źródłowy, czyli konto, z którego zostaną przeniesione dokumenty.
 2. Wybierz konektor docelowy, czyli konto, do którego zostaną przeniesione dokumenty. 
 3. Wybierz typ przenoszonych danych.
 4. W przypadku przenoszenia faktur, wybierz także Dział źródłowy oraz Dział docelowy
 5. Kliknij Start i poczekaj aż dane poprawnie się przeniosą.   


Powrót


Dodaj komentarz