Rachunki

Utworzono: 2013-01-16
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-10
Liczba odwiedzin posta: 12651

W Fakturowni możliwe jest wystawianie dokumentu Rachunki.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy ją wcześniej aktywować. W tym celu wybieramy Ustawienia  Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać, w tym miejscu trzeba zaznaczyć Rachunki, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz

screen obrazujący jakie dokumenty można wystawić w Fakturowni

Po zapisanych zmianach możemy już wystawiać taki dokument, wybierając Przychody > Rachunki > Nowy rachunek.

Każdy podatnik, prowadzący działalność, jest zobowiązany na żądanie kupującego albo usługobiorcy, wystawić mu rachunek, potwierdzający sprzedaż/wykonanie usługi.  Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli żądanie rachunku zostało zgłoszone po fakcie, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, w przypadku jeśli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Rachunek powinien zawierać:

screen obrazujący co powinien zawierać rachunek
1. numer rachunku i datę wystawienia,
2.  dane i adres sprzedawcy / wykonawcy,
3. dane i adres kupującego / odbiorcy usług, 
4. określenie towaru i ilości, lub wykonanych usług wraz z podaną ceną jednostkową,
5. ogólna suma należności 

Podsumowując, przedsiębiorca ma prawo wystawić rachunek, gdy z ustawy nie wynika obowiązek wygenerowania faktury, tzn, że przedsiębiorca zwolniony z VAT nie może wybierać między wystawieniem rachunku a fakturą. Wyboru może dokonać tylko nabywca towaru bądź usługi, gdyż rachunek można wystawić w chwili kiedy przedsiębiorca dokonał sprzedaży zwolnionej z VAT, a kupujący nie zgłosił chęci wystawienia faktury, ale żądanie wystawienia rachunku.


 Powrót


Dodaj komentarz