Uzupełniaj zerami do liczby cyfr po przecinku

Utworzono: 2023-10-10
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-10
Liczba odwiedzin posta: 348

Ustawienia konta pozwalają zmieniać ilość cyfr po przecinku w cenach i ilościach produktu. Oprócz ilości miejsc po przecinku możesz również wybrać czy system ma automatycznie uzupełniać ilość zerami zgodnie do wartości podanej w ustawieniach, jeśli podasz ich mniej. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie możesz włączyć lub wyłączyć tę opcję.


Uzupełniaj zerami do liczby cyfr po przecinku


Aby włączyć/wyłączyć automatyczne uzupełnianie zerami do ilości miejsc po przecinku w ilości produktu:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania,
  2. w rubryce Ilość cyfr po przecinku w ilościach wybierz z dostępnych opcji (zakres to od 0 do maksymalnie 5), 


  3. jeśli chcesz aby system uzupełniał zerami brakujące miejsca po przecinku w ilościach, zaznacz checkbox obok opcji Uzupełniaj zerami do liczby cyfr po przecinku


  4. zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz na dole strony. 

Aktywna opcja uzupełniaj zerami sprawi, że na zapisanym dokumencie wartość w rubryce Ilość będzie wyświetlać się z zerami po przecinku. Ich ilość zależna będzie od wartości określonej w rubryce Ilość cyfr po przecinku w ilościach.

Dla przykładowego dokumentu ilość cyfr po przecinku w ilościach to 3. Po zapisaniu dokumentu na wydruku ta wartość ma dodane trzy zera po przecinku. 

Sprawdź również: Gdzie ustawić ilość miejsc po przecinku w cenach i ilościach produktu?


Powrót


Dodaj komentarz