Odbiorca inny niż adres korespondencyjny

Utworzono: 2016-02-12
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 17769

Aby aktywować pole z wybranym przez nas dodatkowym odbiorcą, należy wejść w menu Ustawienia>Ustawienia konta>Wydruki  i w polu Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny"​ wybrać Odbiorca, Adresat lub wpisać własną nazwę: na przykład Płatnik.

Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast inny adres korespondencyjny

Następnie podczas tworzenia faktury, proszę rozwinąć pod danymi nabywcy opcje znajdujące się pod linkiem Więcej po prawej stronie

4

a następnie kliknąć Odbiorca lub inny adres korespondencyjny i wpisać dane. Aby przejść do nowej linii, wciśnij klawisz Enter.

5
 


Powrót


Dodaj komentarz