Data sprzedaży na formatce dokumentu magazynowego.

Utworzono: 2016-03-10
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 2145

Podczas automatycznego tworzenia dokumentu magazynowego do faktury przychodowej lub kosztowej data sprzedaży na formatce dokumentu pokrywa się z datą sprzedaży faktury. 
W momencie tworzenia ręcznego dokumentów WZ i PZ taką datę należy uzupełnić ręcznie. 
Uzupełnienie tego pola jest potrzebne do wskazania kursu przeliczenia na walutę główną cen zakupu z dokumentów PZ na dokumencie magazynowym WZ.
Program stosuje kurs z dnia poprzedzającego datę rozładunku towaru. W systemie taką datę ustalamy właśnie w rubryce Data sprzedaży na poszczególnych dokumentach np. przyjęcia zewnętrznego PZ.data sprzeda%C5%BCy

Data sprzedaży na dokumencie PZ nie jest tożsama z datą sprzedaży na dokumencie WZ lub tą samą datą na fakturze sprzedaży. Oznacza to, że daty sprzedaży na dokumentach po stronie przychodów nie mają wpływu na przeliczanie na walutę cen zakupu z dokumentów PZ
Jest to rozwiązanie bardzo przydatne w momencie, gdy wydajemy towar na WZ, który wprowadziliśmy do magazynu kilkoma dokumentami PZ z różnymi datami sprzedaży (datami rozładunku). 

Bank z jakiego jest pobierany kurs możemy wybrać w ustawieniach głównych programu z rubryki Opcje przeliczania walut.  
domy%C5%9Bny bank

 


Powrót


Dodaj komentarz