'

Jak wprowadzić do systemu fakturę w ramach importu towarów spoza UE według procedury uproszczonej.

Utworzono: 2018-09-14
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-21
Liczba odwiedzin posta: 696

Przedsiębiorca kupujący towar  spoza terenu UE może dokonać rozliczenia transakcji wynikającej z importu towarów według procedury uproszczonej. 

Procedura uproszczona upoważnia do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów bez konieczności wcześniejszej zapłaty VAT do Urzędu Celnego.

Podatnik, który zdecyduje się na rozliczanie importu towarów w procedurze uproszczonej na terenie Państwa Polskiego jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Naczelnika Urzędu Celnego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w tejże procedurze jeszcze przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie.
Warunki niezbędne do skorzystania z rozliczenia importu towarów według procedury uproszczonej są zawarte w art. 33a ustawy o VAT. 

W systemie mamy możliwość dodania odpowiedniego rodzaju dokumentu po stronie wydatków, który będzie uwzględniał procedurę uproszczoną w raporcie VAT-7. 

Chcąc aktywować taki rodzaj dokumentu, wchodzimy w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać > Wydatki
i zaznaczamy okno Import towarów - procedura uproszczonaPo zapisaniu zmian przechodzimy do zakładki Wydatki, klikamy Nowy wydatek i w rubryce typ dokumentu wybieramy Import towarów - procedura uproszczona. Po wpisaniu całego dokumentu i zapisaniu zmian zauważymy, że program automatycznie dodał wpis w uwagach na podstawie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. 
Generując raport VAT-7 widzimy, że wartość netto oraz wartość podatku VAT trafiły do rubryki C w pozycji 10  Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
okna 25, 26.
 


Powrót


Dodaj komentarz