Szybsze wystawianie dokumentu magazynowego na podstawie już istniejącego dokumentu magazynowego.

Utworzono: 2016-05-17
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 3845

W systemie istnieje opcja szybszego wystawienia dokumentu magazynowego z poprzednio wystawionego dokumentu np. dla tego samego Kontrahenta. 

Wchodzimy w podgląd ostatnio wystawiony dokument magazynowy klikając na jego numer i z menu podręcznego wybieramy Dodaj podobny. 


dodaj podobny 
Po użyciu tej funkcji program otworzy nowy formularz dokumentu magazynowego oraz skopiuje wszystkie dane z poprzedniego dokumentu. 

Funkcję jest aktywna w przypadku nowych formatek dokumentów magazynowych, zbliżonych graficznie do formatki faktury. 

Aby aktywować nową formatkę faktury na dokumentach magazynowych należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Magazyny>Edycja akcji magazynowych

edycja akcji magazynowyh

W podobny sposób można wygenerować fakturę  z istniejącej już faktury. Informacja znajduje się tutaj


Powrót


Dodaj komentarz