'

Sposoby wyliczania wartości faktur w systemie (strategie liczenia)

Utworzono: 2016-06-22
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-31
Liczba odwiedzin posta: 2423

W Fakturowni istnieje możliwość ustawienia różnych sposobów wyliczania kwot pozycji oraz podsumowania wartości faktur.

Ustawienia parametrów wyliczania znajdują się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania. Punkty 1 ) i 2 ) opisują ustawienia wyliczania zgodnie z kasą fiskalną,

przycisk ustawia wyliczanie wszystkich wystawianych dokumentów z zgodnie z kasą fiskalną,
2
zaznaczenie tego okienka spowoduje wyliczanie paragonów zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej. 

3) Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury​

W tej rubryce mamy do wyboru dwie opcje:
  • od ceny łącznej. 
Program najpierw mnoży ilość produktu i cenę netto pojedynczej sztuki wyliczając wartość netto, a na końcu dodaje podatek VAT. W efekcie otrzymujemy wartość brutto.
  • od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną). 
Program najpierw do ceny netto dodaje podatek otrzymując cenę brutto, następnie mnoży cenę brutto przez ilość produktów, otrzymując wartość brutto. 

4) Jak wyliczać łączną wartość faktury

Mamy  dostępne 3 opcje:
  • sumowanie wszystkich pól z pozycji (zachowuje brutto i netto) 
Program sumuje wszystkie wartości netto i brutto z wszystkich pozycji na fakturze. Na podstawie różnicy sum wartości brutto i wartości netto  dostosowuje wyliczenie VAT i ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszcza" w wartości VAT
  • sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VAT (zachowuje brutto zgodnie z kasą fiskalną) 
Program sumuje wszystkie wartości brutto z pozycji faktur, następnie odejmuje sumę wartości VAT z pozycji i dostosowuje wartość netto. Ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszczane" są w wartości netto
  • sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) 
Program sumuje wszystkie wartości netto z pozycji dodaje sumę wartości VAT z pozycji i dostosowuje wartość brutto. Ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszczane" są w wartości brutto

5) cena jednostkowa na formatce

W tym miejscu możemy ustalić, czy chcemy wpisywać ceny jednostkowych produktów netto lub brutto

6) i 7)  jak obliczać rabat 

Funkcje zostały opisane w tym linku: http://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat

8) i 9 ) Ilość cyfr po przecinku w cenach/ilościach 

Funkcje opisane są tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/384131-Ilosc-cyfr-po-przecinku-w-cenach-i-ilosciach

10) Uzupełniaj zerami do liczby cyfr po przecinku

Zaznaczenie tego okna spowoduje uzupełnienie cyfr po przecinku zerami tak, żeby dana liczba posiadała odpowiednią ilość ustawioną powyżej. np. 23,4500 zł 

Co dzieje się, gdy wystawiliśmy już fakturę z inną konfiguracją i chcemy, żeby zmiany objęły wystawioną już fakturę? 

Każda faktura ma zapisane ustawienia wyliczania takie, jakie były w momencie jej generowania. Aby to zmienić, należy edytować fakturę, a następnie klikając zakładkę Zobacz więcej opcji. Następnie klikając na niebieski napis Zmień strategię liczeniaPojawi się znane nam dobrze okno ze sposobami wyliczania, będzie można dokonać zmian strategii liczenia. Zaznaczając okno Przywróć domyślną strategię liczenia (z ustawień konta), sposób wyliczenia na fakturze automatycznie dostosuje się do aktualnych ustawień liczenia całego systemu. 

Warto też zapoznać się z artykułem mówiącym o różnych dopuszczalnych metodach wyliczeń wartości liczbowych na fakturach:
http://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-.


Powrót


Dodaj komentarz