Sposoby wyliczania wartości faktur w systemie (strategie liczenia)

Utworzono: 2016-06-22
Ostatnia aktualizacja: 2022-02-23
Liczba odwiedzin posta: 5823

W Fakturowni istnieje możliwość ustawienia różnych sposobów wyliczania kwot pozycji oraz podsumowania wartości faktur.

Ustawienia parametrów wyliczania znajdują się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania. 

sposoby wyliczania


Punkty 1 ) i 2 ) opisują ustawienia wyliczania zgodnie z kasą fiskalną,

przycisk ustawia wyliczanie wszystkich wystawianych dokumentów z zgodnie z kasą fiskalną,
2
zaznaczenie tego okienka spowoduje wyliczanie paragonów zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej. 

3) Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury​

W tej rubryce mamy do wyboru dwie opcje:
  • od ceny łącznej. 
Program najpierw mnoży ilość produktu i cenę netto pojedynczej sztuki wyliczając wartość netto, a na końcu dodaje podatek VAT. W efekcie otrzymujemy wartość brutto.
​​​​​​​
  • od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną). 
Program najpierw do ceny netto dodaje podatek otrzymując cenę brutto, następnie mnoży cenę brutto przez ilość produktów, otrzymując wartość brutto. 

4) Jak wyliczać łączną wartość faktury

Mamy  dostępne 3 opcje:
  • sumowanie wszystkich pól z pozycji (zachowuje brutto i netto) 
Program sumuje wszystkie wartości netto i brutto z wszystkich pozycji na fakturze. Na podstawie różnicy sum wartości brutto i wartości netto  dostosowuje wyliczenie VAT i ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszcza" w wartości VAT
  • sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VAT (zachowuje brutto zgodnie z kasą fiskalną) 
Program sumuje wszystkie wartości brutto z pozycji faktur, następnie odejmuje sumę wartości VAT z pozycji i dostosowuje wartość netto. Ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszczane" są w wartości netto
  • sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) 
Program sumuje wszystkie wartości netto z pozycji dodaje sumę wartości VAT z pozycji i dostosowuje wartość brutto. Ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszczane" są w wartości brutto

5) cena jednostkowa na formatce

W tym miejscu możemy ustalić, czy chcemy wpisywać ceny jednostkowych produktów netto lub brutto

6) i 7)  jak obliczać rabat 

Funkcje zostały opisane w tym linku: http://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat

8) i 9 ) Ilość cyfr po przecinku w cenach/ilościach 

Funkcje opisane są tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/384131-Ilosc-cyfr-po-przecinku-w-cenach-i-ilosciach

10) Uzupełniaj zerami do liczby cyfr po przecinku

Zaznaczenie tego okna spowoduje uzupełnienie cyfr po przecinku zerami tak, żeby dana liczba posiadała odpowiednią ilość ustawioną powyżej. np. 23,4500 zł 

Co dzieje się, gdy wystawiliśmy już fakturę z inną konfiguracją i chcemy, żeby zmiany objęły wystawioną już fakturę? 

Każda faktura ma zapisane ustawienia wyliczania takie, jakie były w momencie jej generowania. Aby to zmienić, należy edytować fakturę, a następnie klikając zakładkę Zobacz więcej opcji. 

zobacz więcej opcji


Następnie klikając na niebieski napis Zmień strategię liczenia

zmien strategię

Pojawi się znane nam dobrze okno ze sposobami wyliczania, będzie można dokonać zmian strategii liczenia. 

strategia

Zaznaczając okno Przywróć domyślną strategię liczenia (z ustawień konta), sposób wyliczenia na fakturze automatycznie dostosuje się do aktualnych ustawień liczenia całego systemu. 

Warto też zapoznać się z artykułem mówiącym o różnych dopuszczalnych metodach wyliczeń wartości liczbowych na fakturach:
http://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-.


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
buster
Proszę znaleźć podstawę prawną, która potwierdzi, że wasza przedziwna metoda obliczania wartości faktury poprzez sumowanie poszczególnych wartości netto, vat, brutto dla danej stawki jest prawidłowa. Ja zajmuję się księgowością od ponad 20-stu lat i nigdy takiej bzdury dotąd nie widziałem. W ewidencji księgowej istnieją tylko dwa sposoby wyliczania: albo w w ewidencji brutto albo w ewidencji netto, czyli wasza metoda II lub III. Pierwsza to czysta herezja. Powołujecie się na ustawę w sposób fragmentaryczny. Przepisy stosuje się w całej rozciągłości a nie fragmentarycznie. W rozporządzeniu do wspomnianej ustawy jest mowa o dwóch sposobach wyliczania faktury. Gdzie jest wasz wymyślony?

2020-06-30 18:04


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
podstawę prawną dotyczącą dwóch metod wyliczania dokumentów księgowych od netto i od brutto znajdzie Pan w artykule 106e Ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgadza się taki schemat liczenia można uzyskać używając naszych metod II lub III.
Dodatkowej metody nie znajdzie Pan popartej podstawą prawną gdyż jak Pan zauważył metoda została dodatkowo opracowana w serwisie.
Nie jest to jednak pomysł twórców systemu, a mechanizm obliczeniowy dodany na potrzeby zgłoszeń Klientów, którzy potrzebowali i potrzebują takiej metody wyliczenia. W przypadku dużej liczby produktów sprzedawanych na fakturze podsumowanie netto, VAT i brutto było zgodne z sumowaniem poszczególnych kolumn na fakturze.
W przypadku wyliczeń od netto systemu sumuje kolumnę z wartościami pozycji netto do tego oblicza wartość VAT i brutto.
W przypadku liczenia od brutto, sumowania jest kolumna brutto ze wszystkimi pozycjami i doliczana wartość VAT oraz netto przez działanie matematyczne jakim jest dzielenie przez liczbę 1,23.
Nie zawsze jednak w metodach opisanych przez podstawę prawną wyliczona wartość netto/brutto oraz VAT zgadza się z sumowaną kolumną dla poszczególnych pozycji.
Wielu Klientów potrzebowało takiej metody obliczeń i w efekcie metoda została dodana.
Serwis Fakturownia nie jest serwisem/ programem Księgowym , a serwisem do wystawiania faktur z funkcjami księgowymi dlatego nie blokujemy Klientom korzystania z różnych form wyliczeń. Dajemy jedynie narzędzie, w którym jest wiele opcji i na Użytkowniku spoczywa obowiązek wybrania opcji poprawnej zgodnie w wytycznymi księgowymi.

Pozdrawiam,
Piotr

2020-07-03 14:22


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Być może potrzeba trzeciego rodzaju wyliczenia dla Użytkowników spowodowana jest
pkt 10 z Art. 106e. pod. tow. i usł.
"Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku."
Pozdrawiam,
Piotr

2020-07-03 15:00


Avatar sugester medium
k_s
Witam. W wydatkach nie można wyedytować i zmienić wartości podatku vat. Jesteśmy podatnikiem gdzie prawie w całości mamy sprzedaż zwolnioną. Możemy odliczyć vat od zakupów na podstawie proporcji. Jest to 4% wartości podatku vat do odliczenia. Gdzie i jak mogę to skorygować. Nadmienię iż Urząd Skarbowy wymaga prawidłowej kwoty podatku w rejestrze zakupu, zresztą nie wiem czy moglibyśmy to skorygować w nowej deklaracji ?

2020-11-27 19:39


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej. W żadnej wersji abonamentowej system nie obsługuje możliwości ustalania rodzaju wydatku w takiej formie, że automatycznie odliczana jest w deklaracji kwota 4% z wartości podatku VAT.
System nie posiada też możliwości ręcznej edycji pól 42 i 43 z deklaracji przewidzianej dla nowego JPK.
Kieruje informacje do programisty, który zajmuje się zmianami dla JPK, czy edycja pól będzie możliwa w niedalekiej przyszłości, lub analogicznie dodanie odpowiedniego rodzaju wydatku.
Zgodnie z rozmową, z odpowiedzią będę mógł wrócić najwcześniej środę.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-11-30 16:24


Dodaj komentarz