Różne ceny produktów dla wielu magazynów.

Utworzono: 2016-07-22
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-10
Liczba odwiedzin posta: 5249

Obsługując w fakturowni kilka magazynów , można w łatwy sposób utworzyć produkt i podać jego cenny dla każdego magazynu oddzielnie. Opcja ta znajduje się na karcie produktu. 

Należy wejść w zakładkę Magazyn> Produkty > Dodaj nowy produkt i w aktywnej karcie produktu zaznaczyć okno 
Osobne ceny sprzedaży dla magazynów. 

Program wyświetli wtedy poszczególne rubryki dla poszczególnych magazynów, w które należy wpisać odpowiednie ceny. 

osobne ceny

Sprawdź również: Osobne ceny sprzedaży dla magazynów a zakładana marża

 


Powrót


Dodaj komentarz