Osobne ceny sprzedaży dla magazynów a zakładana marża

Utworzono: 2023-07-04
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-10
Liczba odwiedzin posta: 1377

Jeśli w karcie produktu aktywujesz opcję osobne ceny sprzedaży dla magazynów, dla każdego magazynu zyskasz możliwość określenia nie tylko różnych cen sprzedaży ale również innej zakładanej marży.


 
Aktualizacja cen sprzedaży na podstawie zakładanej marży WYŁĄCZONA. Jak zadziała system?

Jeśli opcja aktualizuj też ceny sprzedaży na podstawie zakładanej marży jest wyłączona, system zaktualizuje marżę i zakładaną marżę dla karty produktu i każdego z magazynów.

Zmiany w osobnych cenach sprzedaży dla magazynów i zakładanych marżach pokażemy na przykładowym produkcie. 

W magazynach dostępne jest 11 sztuk produktu Książka Józef Karika 'Szczelina' zakupionego w cenie 25,83 zł brutto.

Dla tego produktu korzystamy z opcji osobne ceny sprzedaży dla magazynów. Dodana do systemu opcja zakładana marża, pozwala nie tylko określić jej wartość dla produktu ogólnie, ale również dla każdego magazynu osobno. Posiadamy 2 magazyny. Magazyn główny, dla którego zakładana marża ustalona została na poziomie 30,00% oraz magazyn, do którego trafiają produkty z defektem produkcyjnym, gdzie zakładana marża to 15,00%.Marża rzeczywista widoczna w karcie produktu wynosi 30,00%.

W sekcji osobne ceny sprzedaży marża rzeczywista obliczona przez system wynosi dla magazynu głównego 30,00% oraz dla magazynu produkty z defektem 15,01%. Różnica między marżą rzeczywistą, a marżą zakładaną wynika z zaokrągleń cen sprzedaży produktu. Na stan magazynowy przyjmujemy dokumentem PZ 10 sztuk produktu w nowej cenie zakupu 21,95 zł netto (27,00 zł brutto).Włączona opcja aktualizacji ceny zakupu na najnowszą sprawia, że w karcie produktu ceny zakupu zmieniają się automatycznie.

Przy wyłączonej aktualizacji cen sprzedaży system zaktualizował marżę i zakładaną marżę dla karty produktu i każdego z magazynów.

Na poniższym zrzucie ekranu pokazujemy, jak zmieniły się wartości dla zakładanej marży.Marża rzeczywista widoczna z poziomu karty produktu wygląda następująco.Szczegółowe zmiany dla tego ustawienia prezentują się następująco:
 
  BYŁO JEST
cena zakupu brutto 25,83 zł 27,00 zł
cena brutto sprzedaży magazyn główny 36,90 zł 36,90 zł
cena brutto sprzedaży magazyn defekty 30,39 zł  30,39 zł
zakładana marża magazyn główny 30,00 % 26,83 %
zakładana marża magazyn defekty 15,00 % 11,17 %
marża rzeczywista 30,00 % 26,83 %
marża rzeczywista magazyn główny 30,00 % 26,83 %
marża rzeczywista magazyn defekty 15,01 % 11,17 %
 
Aktualizacja cen sprzedaży na podstawie zakładanej marży WŁĄCZONA. Jak zadziała system?

Jeśli opcja aktualizuj też ceny sprzedaży na podstawie zakładanej marży jest włączona, system zaktualizuje cenę sprzedaży oraz marżę po zaokrągleniach w karcie produktu i na każdym z magazynów. Pole zakładana marża % nie będzie aktualizowane. 

Aktualizację cen sprzedaży możesz włączyć po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny.

Jaki wpływ na osobne ceny sprzedaży oraz zakładaną marżę dla magazynów ma włączenie tej opcji, wskażemy na przykładzie. 

Przy produkcie Notes szary z grawerem 100 stron w kropki włączona jest opcja osobne ceny sprzedaży dla magazynów. Każdy z nim ma również ustaloną własną zakładaną marżę. Magazyn główny na poziomie 25,00%, a magazyn dla produktów z defektem 15,00%. Towar został zakupiony w cenie 75,00 zł brutto.

Ceny sprzedaży przedstawia poniższy zrzut ekranu. Marża rzeczywista w karcie produktu wynosi 25,00%.

W sekcji osobne ceny sprzedaży marża rzeczywista obliczona przez system wynosi dla magazynu głównego 25,00% oraz dla magazynu produkty z defektem 15,00%.Na stan magazynowy dokumentem PZ przyjęto 50 sztuk produktu w nowej cenie zakupu 69,11 zł netto (85,01 zł brutto).Włączona opcja aktualizacji cen zakupu na najnowszą, tak jak w przykładzie wyżej, zmienia automatycznie cenę zakupu na ostatnio dodaną do systemu.

Przy włączonej aktualizacji cen sprzedaży system zaktualizował ceny sprzedaży oraz marżę rzeczywistą w karcie produktu i na każdym magazynie. Pole zakładana marża % pozostało bez zmian.

Na poniższym zrzucie ekranu wskazujemy, jak zmieniły się ceny sprzedaży dla karty produktu i każdego magazynu. Pola dotyczące marży zakładanej dla karty produktu i magazynów pozostały bez zmian.Marża rzeczywista widoczna z poziomu karty produktu wygląda następująco. Dla naszego przykładu nie zmieniła się względem pierwotnej wersji. Jest to uzależnione od zaokrąglenia cen sprzedaży. Szczegółowe zmiany dla tego ustawienia prezentują się następująco:
 
  BYŁO JEST
cena zakupu brutto 75,00 zł 85,01 zł
cena sprzedaży magazyn główny 100,01 zł 113,34 zł
cena sprzedaży magazyn defekty 88,24 zł 100,01 zł
zakładana marża magazyn główny 25,00 % 25,00 %
zakładana marża magazyn defekty 15,00 % 15,00 %
marża rzeczywista 25,00 % 25,00 %
marża rzeczywista magazyn główny 25,00 % 25,00 %
marża rzeczywista magazyn defekty 15,00 % 15,00 %


UWAGA! Ze względu na aktualną strukturę danych w karcie produktu, czyli brak osobnych cen zakupu dla każdego z magazynów, aktywna opcja 'Osobne ceny sprzedaży dla magazynów', sprawia, że system oblicza wartości sprzedaży lub zakładanej marży dla każdego z magazynów na podstawie zaktualizowanej ogólnej ceny zakupu w karcie produktu.


Sprawdź również: Zakładana marża % w karcie produktu
Sprawdź również: Jak wyświetlić marżę z karty produktu podczas dodawania produktu na fakturze?
Sprawdź również: Aktualizacja cen sprzedaży na podstawie zakładanej marży


Powrót


Dodaj komentarz