Raport Klienci

Utworzono: 2019-04-03
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-05
Liczba odwiedzin posta: 821


W Fakturowni raport Klienci umożliwia nam obliczenie ilości faktur i sumy wartości brutto, w danym okresie, pogrupowanych po nazwie nabywcy na fakturach (po Klientach).  Dla każdego nabywcy (klienta) liczymy ilość faktur w danym okresie oraz sumę przeliczonych na walutę konta wartości brutto faktur. Wyliczany jest procentowy udział klienta we wszystkich zyskach brutto/wystawionych fakturach. 

Średnia sprzedaż brutto to po prostu stosunek sumy (przeliczonych) wartości brutto wszystkich faktur danego klienta do ilości tych faktur.

Aby wygenerować raport należy wybrać jego rodzaj, określić nasze parametry i  wybrać opcję Generuj raport. W zakładce Lista raportów znajduje się obszerna baza raportów podzielonych na sekcje tematyczne odnoszące się do różnych aspektów systemu takich jak sprzedaż, koszty, magazyny, produkty, Klienci i inne.

screen pokazujący jak wygenerować raport KlienciPowrót


Dodaj komentarz