Raport Ilość sprzedaży

Utworzono: 2019-04-24
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-19
Liczba odwiedzin posta: 1730


 

W Fakturowni raporty Ilość sprzedaży umożliwia nam obliczenie ilości wszystkich faktur księgowych (przychodowych) w danym okresie pogrupowanych po okresach, jednak z rozbiciem na opłacone/nieopłacone. 

 Aby wygenerować raport należy wybrać jego rodzaj, określić nasze parametry i  wybrać opcję Generuj raport. W zakładce Wykresy poszczególne raporty są zobrazowane w postaci diagramów słupkowych, które zawierają odpowiednie dane pobrane z systemu.

Raport generowany jest na podstawie samodzielnie ustawionych przez nas filtrów/parametrów, z których pobierane są dane. 

screen przestawiający jak wygenerować raport ilość sprzedażyPowrót


Dodaj komentarz