Pieczęć wyświetlana na fakturze.

Utworzono: 2014-06-12
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-07
Liczba odwiedzin posta: 2096

Aby dodać pieczęć na fakturze wyświetlaną pod imieniem i nazwiskiem wystawcy faktury, należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki. Następnie w rubryce "Pieczęć na fakturze" należy kliknąć przycisk "Przeglądaj" i wybrać plik z pieczęcią z dysku.Powrót


Dodaj komentarz