Różne sposoby przeliczeń wartości faktury na podstawie kursu waluty.

Utworzono: 2017-03-17
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-25
Liczba odwiedzin posta: 10244

W systemie mamy możliwość przeliczania kwot faktury na kursy wybranych walut zgodnie ustawieniami systemu. 
Opcja znajduje się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut
Przeliczenie poszczególnych wartości faktury po odpowiednim kursie zależy w systemie od jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie od sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Opcja dostępna jest w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Jak wyliczać łączną wartość faktury.


łączna wartość fakturyMamy  dostępne 3 opcje:
  • sumowanie wszystkich pól z pozycji (zachowuje brutto i netto) 
Program sumuje wszystkie wartości netto i brutto z wszystkich pozycji na fakturze. Na podstawie różnicy sum wartości brutto i wartości netto  dostosowuje wyliczenie VAT i ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszcza" w wartości VAT

Jak w takim przypadku zachowuje się przeliczenie kwoty na walutę według kursu? 
Przykład:


3 950,63 ( wartość netto) x 1,23 = 4 859,27 ( wartość brutto). Kwota VAT - 908,64 Euro. Kurs waluty: 4,3135
W tym przypadku program mnoży wyliczoną już kwotę VAT przez kurs waluty  908,64 x 4,3135 = 3919,4186 ~ 3919,42 PLN


VAT 42


 
  • sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VAT (zachowuje brutto zgodnie z kasą fiskalną) 
Program sumuje wszystkie wartości brutto z pozycji faktur, następnie odejmuje sumę wartości VAT z pozycji i dostosowuje wartość netto. Ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszczane" są w wartości netto

Przykład przeliczenia kursu: 

3 950,63 ( wartość netto) x 1,23 = 4 859,27 Euro. Kurs waluty: 4,3135
Program mnoży kwotę brutto razy kurs waluty 4 859,27 x 4,3135 = 20 960,4611 PLN
Przeliczony VAT będzie w kwocie: 20 960,4611- (20 960,4611 : 1,23) = 20 960,4611 - 17 041,0253 = 3 919,4358 ~ 3 919,44 PLN (różnica w stosunku do poprzedniego przeliczenia) 


VAT 44


 
  • sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) 
Program sumuje wszystkie wartości netto z pozycji dodaje sumę wartości VAT z pozycji i dostosowuje wartość brutto. Ewentualne przybliżenia wynikające z przeliczeń "umieszczane" są w wartości brutto

Przykład przeliczenia kursu: 
3 950,63 ( wartość netto) x 1,23 = 4 859,27 Euro. Kurs waluty: 4,3135
Program mnoży kwotę netto razy kurs waluty 3 950,63 x 4,3135= 17 041,0425 PLN
Przeliczony VAT będzie w kwocie: 17 041,04 x 0,23 = 3 919,4392 ~3 919,44 PLN (różnica w stosunku do pierwszego przeliczenia kwoty VAT).


VAT 44

 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Piotr
Zrzut ekranu 2024 01 25 o 11.36.16
Po raz kolejny spotkaliśmy się z następującym błędem podczas wystawiania faktury w EUR do odbiorcy w Polsce.
Problem polega na zaokrąglaniu kwoty EUR na PLN z użyciem kursu NBP.
Przykład jest na załączonym fragmencie FV.
Jak widać w podsumowaniu z Tabelki wychodzi VAT 681,00 PLN a poniżej, gdzie wskazana jest: Przeliczona kwota VAT: 681,02 PLN. Analizowałem z księgową i stwierdziła, że poprawna kwota to 681,02.
W kwestii konfiguracji, nic nie zmieniałem i jest tak jak powinno być standardowo (załącznik).
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Piotr

2024-01-25 11:39


nataliak
nataliak
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania Pańskiego przypadku odpowiedź została udzielona bezpośrednio w wiadomości e-mail.
Pozdrawiam,
Natalia.

2024-01-25 12:23


Dodaj komentarz