Podsumowanie akcji magazynowych

Utworzono: 2017-03-21
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 5855

W Fakturowni istnieje możliwość wygenerowania raportu podsumowującego akcje magazynowe na wystawionych dokumentach magazynowych.
Aby wygenerować taki raport, należy wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > (sekcja) Magazyny > Podsumowanie akcji magazynowych.

podsumowanie akcji magazynowych 1


Podobnie jak w przypadku innych raportów, dostosowujemy następujące parametry generowanego raportu: przedział czasowy i magazyn (dla którego chcemy uzyskać odpowiednie dane). Następnie klikamy przycisk Generuj raportpodsumowanie akcji magazynowych 2


Wygenerowany raport przedstawia dokumenty magazynowe z rozróżnieniem na rodzaj dokumentu magazynowego

Druga kolumna ukazuje ilość dokumentów magazynowych wygenerowanych w danym czasie. 

Kolejna kolumna to suma ilości akcji magazynowych z tych dokumentów magazynowych. 

Ostatnia kolumna to podsumowanie kwotowe danych akcji magazynowych według cen zakupu netto w danym okresie. 

podsumowanie akcji magazynowych 3W ostatnim wierszu została zamieszczona dodatkowa, uzupełniająca informacja dotycząca ilości faktur wystawionych w systemie w danym okresie, do których nie zostały wystawione dokumenty magazynowe. 

Czym w takim razie jest akcja magazynowa, o której jest mowa w tym poście? 


akcja magazynowa  wyjaśnienie


Akcja magazynowa jest to określona pozycja (produkt) na danym dokumencie magazynowym wraz ze swoją ilością. 


Posłużmy się przykładem dokumentów magazynowych WZ widocznych w naszym raporcie:
Raport zawiera informację, że od początku lutego do końca marca w programie zostało wystawionych 909 dokumentów WZ, na których zliczono łączną ilość 1538,47 sztuk wszystkich produktów.
Wartość  została podana z minusem, dlatego że produkty zostały wydane z magazynu. 

Analogiczną sytuacje możemy zaobserwować w przypadku innych dokumentów magazynowych w tym raporcie. 


Powrót


Dodaj komentarz