Jak wprowadzić fakturę w ramach Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów?

Utworzono: 2017-05-26
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 1728

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów jest to dostawa, wykonana w Pastwie członkowskim unii europejskiej połączona z transportem towaru do Polski. Nabywcą w transakcji jest polski podatnik ( lub inna osoba prawna mająca nadany numer VAT UE).
Aby mieć możliwość wpisania w koszty faktury WNT w systemie należy najpierw wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać i zaznaczyć okno Faktury wewnątrzwspólnotowe

WNT zdj%C4%99cie 1Następnie wybieramy zakładkę Wydatki > Dodaj wydatek > WNT Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów. Podczas wystawiania dokumentu do kwoty netto na fakturze, należy wybrać stawkę podatku VAT obowiązującą w naszym kraju dla danego rodzaju produktu, który nabyliśmy. 

WNT zdj%C4%99cie 2

Faktura WNT może być wystawiona tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków. Jednym z nich jest wcześniejsza dostawa towaru i dokumenty potwierdzające tą dostawę, 

W deklaracji VAT- 7 faktura będzie wykazana w pozycji nr dwadzieścia trzy "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów" co obrazuje zrzut ekranu. 

WNT zdj%C4%99cie 3

Widzimy że kwota netto została ujęta w kolumnie "Podstawa opodatkowania", natomiast zgodnie charakterem faktury WNT podatek należny jest wykazany w rubryce dwadzieścia cztery.  


Powrót


Dodaj komentarz