Numeracja stron dokumentu

Utworzono: 2014-11-27
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 2684

Fakturownia pozwala dokonanie wyboru, czy strony drukowanego dokumentu mają być ponumerowane.

Aby włączyć opcje numeracji stron dokumentu, należy zaznaczyć checkbox Drukuj numer strony na fakturze w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki.

drukuj numer strony

Aby strony dokumentu nie były numerowane, checkbox powinien być odznaczony.

nie drukuj numeru


Powrót


Dodaj komentarz