Błędna stawka VAT 23.0 przy imporcie danych z pliku XLS

Utworzono: 2021-09-30
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-16
Liczba odwiedzin posta: 1169

Importując dane z pliku XLS, na przykład wykonując import produktów, stawka VAT może być importowana jako liczba z częścią dziesiętną. Na przykład stawka VAT 23 zostanie zaimportowana jako wartość "23.0", która jest niepoprawna.

W takim wypadku wartości stawek VAT w pliku, który chcemy zaimportować, należy poprawić i poprzedzić je apostrofem, na przykład '23, '8.
apostrof
Formatowanie danych w komórce ulegnie wtedy zmianie - wartość będzie formatowana "do lewej", zamiast domyślnego formatowania do prawej strony komórki, a wartość stawki podatku zostanie zaimportowana poprawnie jako "23", bez części dziesiętnej.


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
anonim
nie wlicza mi podatku VAT kiedy genruje fakturę w woocomersie.
Jakie moga być tego przyczny?

2021-10-08 17:45


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeśli faktury wystawiane są przez API przez jakąś integrację, proszę sprawdzić ustawienia integracji oraz produktów w sklepie.
Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.

Jeśli po stronie integracji określali Państwo ID produktów z Fakturowni, stawki podatku należy określić w karcie produktu w zakładce Produkty lub Magazyn -> Produkty.

Proszę się również upewnić, iż w Ustawienia -> Ustawienia konta po stronie Fakturowni aktywne jest "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".

Pozdrawiam
Kacper

2021-10-11 09:22


Dodaj komentarz