W jaki sposób wystawić fakturę OSS przez API?

Utworzono: 2021-10-08
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-31
Liczba odwiedzin posta: 1922

W żądaniu API przesyłanym w celu wystawienia faktury należy zawrzeć rekord:
"identify_oss": "1"

System zweryfikuje wtedy poprawność takiego oznaczenia. Przy pozytywnej weryfikacji faktura zostanie oznaczona jako faktura OSS.
W przypadku nieprawidłowych danych, system nie oznaczy faktury jako faktura OSS - na przykład jeśli na przesłanej fakturze kraj Nabywcy będzie taki sam jak kraj Sprzedawcy.

Rekord ten należy przesłać równolegle, na tym samym poziomie, co api_token i invoice. Na przykład:
curl https://prefix.fakturownia.pl/invoices.json
   -H 'Accept: application/json'
   -H 'Content-Type: application/json'
   -d '{"api_token": "API_TOKEN",
          "identify_oss": "1",
          "invoice": {
             "payment_to_kind": 5,
             "client_id": 1,
             "positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "tax":20, "total_price_gross":123}]
      }
   }'


Powrót


Dodaj komentarz