Wyliczanie kwot w pozycjach faktury

Utworzono: 2015-06-16
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-20
Liczba odwiedzin posta: 4379

W systemie masz możliwość korygowania wyliczania kwot na pozycjach faktury. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania

W polu Jak wyliczać kwoty w pozycjach na fakturze możesz wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji:
  • od ceny łącznej;
  • od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną).
.


 

SPOSÓB I
od ceny łącznej


W tym sposobie program:
  1. mnoży ilość produktu i cenę netto wyliczając wartość netto,
  2. na końcu dodaje wartość podatku VAT i w efekcie otrzymujemy wartość brutto.
.

SPOSÓB II
od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną)


W tym sposobie program:
  1. najpierw do ceny netto dodaje podatek otrzymując cenę brutto,
  2. następnie mnoży cenę brutto przez ilość i w ten sposób otrzymuje wartość brutto. 
.

Zdarza się tak, że przy ustawieniu od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną), które możesz ustalić w rubryce jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury, wartość brutto dla pozycji różni się od wymaganej wartości.

Spowodowane jest to ustawieniem z rubryki cena jednostkowa na formatce > netto. Program zaczyna liczenie od ceny jednostkowej i w efekcie może nie zgadzać się wartość brutto. Chcąc zmienić wartość brutto ręcznie, tak żeby faktura została przeliczona ponownie poczynając od tej wartości, należy zmienić ustawienia w rubryce jak wyliczać kwoty w pozycjach na fakturze na opcję od ceny łącznej.

Drugą metodą jest ustawienie obliczeń analogicznie do obliczeń kasy fiskalnej, czyli pozostawienie w rubryce jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury ustawienia od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną), ale zmienić ustawienie w polu cena jednostkowa na formatce na brutto (zgodnie z kasą fiskalną). Wtedy wymaganą cena jednostkową wpisywaną na fakturze byłaby cena brutto. Zmiana sposobów wyliczania możliwa jest również dla każdego dokumentu osobno. Aby zmienić strategię liczenia dla wybranej faktury przejdź do jej podglądu, a następnie wybierz z menu podręcznego Edytuj

Pod pozycjami na fakturze znajdź sekcję Zobacz więcej opcji lub Ukryj opcje dodatkowe (jeśli już rozwinięte).Na samym dole dostępnych opcji znajdź frazę Zmień strategię liczenia. Kliknięcie w nią, rozwinie dodatkowe pola, które pozwolą ustalić następujące wartości:
.
  • jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury;
  • jak wyliczać łączną wartość faktury;
  • cena jednostkowa na formatce.
.Sprawdź również: Jak zmienić sposób wyliczania łącznej wartości faktury?
Sprawdź również: Różne możliwości przeliczania wartości liczbowych na fakturze VAT
Sprawdź również: Strategie liczenia dostępne w systemie


Powrót


Dodaj komentarz