Wyliczanie kwot w pozycjach faktury

Utworzono: 2015-06-16
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-16
Liczba odwiedzin posta: 2218

Możliwość korygowania wyliczania kwot w pozycjach faktury dostępna jest w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania > Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury.
Dostępne opcje to: 
- od ceny łącznej.
Program wykonuje liczenie od ceny łącznej pozycji, następnie wyliczając VAT , czego wynikiem jest Wartość brutto
- od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną).
Program cenę jednostkową pozycji powiększa o VAT i otrzymaną cenę brutto mnoży razy ilość sprzedawanego towaru, uzyskując tym samym Wartość brutto dla danej pozycji.

Zdarza się tak, że przy ustawieniu Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury > od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną )  Wartość brutto dla pozycji różni się od wymaganej wartości. Spowodowane jest to  ustawieniem rubryki Cena jednostkowa na formatce > netto. Program zaczyna liczenie od ceny jednostkowej i w efekcie może nie zgadza nam się Wartość brutto.

Chcąc zmienić wartość brutto ręcznie, tak żeby faktura została przeliczona ponownie poczynając od tej wartości należy zmienić ustawienia na:
Sposoby wyliczania > Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury
> od ceny łącznej.

Drugą metodą jest ustawienie obliczeń tak analogicznych do obliczeń kasy fiskalnej, czyli pozostawienie ustawień Sposoby wyliczania > Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury > od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną ) , ale zmienić ustawienia dla Cena jednostkowa na formatce > brutto.  Wtedy wymaganą ceną jednostkową wpisywaną na fakturze byłaby cena brutto.
 


Powrót


Dodaj komentarz