Przeliczenia na fakturach VAT – różne możliwości przeliczania wartości liczbowych

Utworzono: 2016-06-22
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-29
Liczba odwiedzin posta: 64574

Metody przeliczania kwot na fakturach stosowane przez oprogramowania do tego przeznaczone bywają różne.

Skutkuje to wieloma niedomówieniami między stronami transakcji (kontrahentami wystawiającymi faktury sprzedażowe a kontrahentami wprowadzającymi te faktury jako koszty), gdy metody przeliczania w oprogramowaniach stron nie są zgodne. 

Zdarza się także, że interpretacja Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT) nie daje im jednoznacznego rozwiązania. 

Metody przeliczenia kwot na fakturach są zależne od tego, jaki "typ" kontrahenta wystawia taką fakturę i jakie kwoty na fakturach mają dla niego największe znaczenie. 

Faktury mogą mieć dwie różne formy wyliczeń. Mogą być liczone od kwot netto lub od kwot brutto.
 

Faktury liczone od kwoty netto 


Faktura wyliczana w ten sposób jest stosowana na rynku biznesowym w transakcjach firma-firma. Na rynku biznesowym ceny netto (bez VAT-u) są o wiele częściej stosowane niż ceny brutto. Najczęstszym powodem jest to, że większość klientów to tzw. VAT-owcy, którym przysługuje prawo do odliczenia kwot VAT. Co prawda, odliczają oni kwotę VAT po opłaceniu faktury, ale przeważnie od razu interesują ich ceny netto. 

Przeanalizujmy schemat przeliczania takiej faktury od kwoty netto oraz potencjalne nieścisłości, które mogą stać się przyczyną sporów.

Na początku obliczenia dotyczą wyliczenia wartości netto (kolor zielony na przykładzie).

Ilość x Cena netto = Wartość netto 

Mając wartość netto, następuje wyliczanie wartości VAT (kolor niebieski na przykładzie).

Wartość netto x VAT % = Wartość VAT 

Po wyliczeniu wartości VAT dochodzi do wyliczenia wartości brutto (kolor pomarańczowy na przykładzie).

Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto


Zrzut ekranu 2021 09 8 o 14

Taką zgodność na przeliczonych fakturach możesz uzyskać, ustawiając sposoby wyliczania programu na dowolny spośród dwóch podanych poniżej.

Wariant I

Zrzut ekranu 2021 09 8 o 14

Wariant II

Zrzut ekranu 2021 09 28 o 08

W wariancie drugim przy ustawieniu ceny jednostkowej na formatce netto, ustawienie rubryki  pokazane powyżej nie gra roli, ponieważ postawą w tej konfiguracji jest wyliczenie netto.

Na tej samej podstawie (wpisywanie kwot netto) zmiana rubryki Jak wyliczać kwoty w pozycjach faktury na
OD CENY JEDNOSTKOWEJ (ZGODNIE Z KASĄ FISKALNĄ) również nie zmieni nic w naszym schemacie liczenia.

Co się stanie, jeżeli wyliczenia przeprowadzimy zupełnie inaczej?

Na przykład zamiast liczyć VAT z całości faktury jako oddzielne podsumowanie wartości VAT z kolumny, zsumujemy wszystkie Wartości netto Stawka VAT = Wartość brutto.

rys 1  liczenia netto wariant 3
W wyniku takiego schematu liczenia teoretycznie również od kwot netto, uzyskujemy groszową różnicę w Wartości VAT, a tym samym w kwocie całej faktury. 

Rozbieżności kwotowe związane z zaokrągleniami mogę być większe, zależy to od dużej ilości i zróżnicowanych cen produktów, oraz większej liczby procentowych stawek VAT na danej fakturze. Osoby mniej zorientowane mogą na takiej podstawie podważyć poprawność wyliczenia danej faktury. 

Co zrobić w takim wypadku? Nie ma powodów do obaw, obie formy są poprawne i dopuszczalne przez Ustawodawcę

W jakim celu na fakturze podaje się VAT oraz kwotę brutto w poszczególnych pozycjach?
Dlaczego w każdej fakturze VAT netto znajduje się tabela z podsumowaniem różnych stawek VAT, skoro jest więcej niż jedna stawka procentowa? 


Zależy od sposobu pracy i rozliczania dokumentów przez księgowego. Niektórzy księgowi nie zapisują w księgach całej faktury, rozpisując faktury na potrzebne fragmenty. Wtedy potrzebne do księgowania są poszczególne wiersze bądź ich sumy. 
Zarówno dostawca jak i odbiorca faktury mogą korzystać z usług księgowego, który w różny sposób będzie chciał rozliczyć tą samą fakturę. 
 

Faktury liczone od kwot brutto


Faktury z takim schematem liczenia używane są na rynku detalicznym, w sklepach lub marketach - czyli tam, gdzie ceną wyjściową towaru jest cena brutto.

Na ogół, gdy kupujemy produkty lub usługi, nie interesuje nas podatek VAT. Musimy go zapłacić, ale jeżeli nie jesteśmy VAT-owcami nie możemy go odliczyć. 

Przyjrzyjmy się jak wygląda faktura przedstawiona już przez nas powyżej, ale tym razem policzmy ją od kwoty brutto. 

rys 1  liczenia brutto

Na takiej fakturze obliczeń dokonuje się identycznie jak na paragonie fiskalnym.
Schemat liczenia w każdym wierszu wygląda następująco:

                                                             Cena jednostkowa brutto x  Ilość = Wartość brutto

Sprawdźmy czy zgadza się to w przypadku naszego 1 wiersza: 

1.22 zł/brutto x 17 szt = 20,74 zł brutto. 

Wartość VAT na takim dokumencie liczona jest za pomocą tzw. rachunku w stu, którego schemat wygląda następująco:

                                          Wartość VAT=  Wartość brutto x ( procent stawki VAT / sto + procent stawki VAT

W przypadku naszej 1 pozycji będzie wyglądało to tak:
20.74 x ( 23/123) = 3,87821 ~ 3,88 zł 

W przypadku naszego systemu konfiguracja sposobów wyliczania na potrzeby takiej faktury będzie następująca: 

rys 1  liczenia brutto wariant
 
W teorii jest to wariant wystarczający, nie ma potrzeby manewrować opcjami w rubryce Jak wyliczać łączną wartość faktury. 

Czasami zachodzi potrzeba kosmetycznej zmiany na fakturze, gdy chcemy, żeby nie było dodatkowego grosza wynikającego z zaokrąglenia, ponieważ faktura "ładniej" wtedy wygląda i zamiast 25,01 zł brutto chcemy 25,00 zł brutto. 

Manewrując rubryką  i ustawiając w niej opcję od ceny łącznej, a następnie poprawiając kwotę brutto pozycji, gdzie widnieje "niepotrzebny" grosz, program pozwoli zapisać nam fakturę z naniesionymi zmianami.

Ukryje jednak usunięty grosz w kwocie netto, lub VAT w zależności od tego jakie będzie ustawienie rubryki Jak wyliczać łączną wartość faktury.

Kolumny cena jednostkowa netto oraz wartości netto na tej fakturze mają charakter czysto informacyjny. Są one jednak przydatne np. dla porównania cen hurtowych, gdzie stosowane są ceny netto. 

Nasz przykład pokazuje wyraźną różnicę między fakturą liczoną od kwot netto i fakturą liczoną od kwot brutto. Wynika to z różnicy w zaokrągleniach.

Przy niektórych kombinacjach liczbowych różnice mogą nie występować, przy innych zaś (np. gdy występują większe wartości liczbowe i niecałkowite ilości) różnice te mogą być znaczne i wynosić nawet kilka złotych. 

UWAGA.
Nieprawidłowe na fakturach brutto są wyliczenia, w których używa się cen jednostkowych netto lub też wylicza się kwotę VAT jako sumę kwot VAT z wierszy faktury. 


Faktura liczona w ten sposób zawiera takie same dane jak paragon fiskalny, proszę spojrzeć na paragon do naszej faktury:

rys 1  liczenia brutto paragon

U góry mamy pozycje paragonu w układzie: Ilość * cena jedn. brutto = Wartość brutto. Z boku pozycja jest oznaczona literą (A). Litery służą klasyfikacji do tabelki ze stawkami, która jest pokazana pod pozycjami. Litera A to pozycje ze stawką 23%. Suma paragonu to suma wartości brutto: 49,38 zł 

Podatki dla poszczególnych stawek liczone są również rachunkiem w stu.

Sprawdź także inny artykuł na ten temat, który znajdziesz na naszym >blogu<.

Dokumenty magazynowe

Trudności w obliczeniach zdarzają się nie tylko w dwóch wyżej opisanych przypadkach. Często zdarza się, że wystawiamy dokumenty magazynowe do faktur kosztowych czy przychodowych. 

W obrocie są zatem dokumenty PZ ( dokumenty przyjęcia towaru) i WZ (dokumenty wydania towaru). Zdarza się, że WZ otrzymuje także księgowa, która musi w rozliczeniach ująć stan magazynu, albo klient, który z taką WZką idzie do magazyniera po odbiór towaru. 

Ceny jednostkowe w magazynie są przechowywane w wartościach netto. Problem zachodzi wtedy, gdy WZ z cenami netto wygenerowana jest do faktury liczonej od kwoty brutto.

W takim przypadku dojdzie do różnic na dokumencie magazynowym i fakturze. Będą to różnice spowodowane zaokrągleniami. Przedsiębiorcom w takim przypadku nie pozostaje nic innego, jak informować o tym swoich klientów i nie zamieszczać cen na dokumentach magazynowych. Księgowi zaś mogą użyć cen netto na fakturze liczonej od brutto, które jak stwierdziliśmy wyżej są w pewnych przypadkach cenami czysto informacyjnymi. Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Rafał Nowak
Świetny artykuł, kompleksowo opisuje wyliczenia na fakturze :)
Ale drobny błąd :D "20.74 x ( 23/1.23) = 3,87821 ~ 3,88 zł " powinno być "(23/123)"

2017-08-06 22:00


Avatar sugester medium
Megan
Bardzo pomocny artykuł

2017-12-28 07:32


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
faktycznie, dziękuję za wskazanie go. To bardzo dobrze, że się znalazł choć taki mały błąd, oznacza to, że uważnie Pan czytał artykuł.
Pozdrawiam, Piotr

2017-12-28 08:46


Avatar sugester medium
Como
Dziękuję. Przebrnąłem i wszystko rozumiem, ale...
Czy tzw. przedsiębiorca VAT-owiec może wystawić faktury VAT dla swoich klientów VAT-owskich wg. wzorca 1 (tak robię) a dla klientów indywidualnych wg wzorca 2? Jest to związane z budową i konstrukcją prostego czytelnego cennika dla klienta detalicznego (brak kasy fiskalnej). Sprowadza się on do nieskomplikowanych kwot do zapłaty 17,00 zł.; 35,00 zł, 171,00 zł itp. W przypadku pierwszym nie ma możliwości wyliczenia pełnych kwot brutto z kwot netto. Jak na to patrzy Urząd Skarbowy?
Pozdrawiam, Tomek

2018-02-08 15:50


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
decydują cię na wyliczenie od ceny netto, "równą" kwotę wpiszemy w cenie netto, wtedy brutto wyjdzie z ułamkiem. Chcąc dostosować tak kwotę netto i wyjść od niej w liczeniu żeby brutto wyszła "równa" nie zawsze, się da gdyż wchodzi w grę cyfra 5 na 3 miejscu po przecinku.
W Pana przykładach akurat się to zgadza:
17,00 brutto / 1,23 = 13,821 1~ 13,82
13,82 x 1,23 = 16,9986 ~ 17,00
Na logikę US widzi na formatce faktury czy podana jest cena jednostkowa netto, czy cena jednostkowa brutto ( od jakiej wychodzimy) i do takie wartości rozpoczyna liczenie sprawdzające.
Jak jest w praktyce, niestety nie wiem.
Pozdrawiam,
Piotr


2018-02-08 16:06


Avatar sugester medium
Jan
Jak odliczyć VAT z F-ry. za paliwo lub innych czynności związanych z samochodem osobowym (do 50%)

2018-03-07 18:45


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna  
Dzień dobry,
opcja odliczenia 50% VAT paliwa jest możliwa po włączeniu funkcjonalności "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Funkcjonalność "Księgowość" online zalicza się do pakietu abonamentowego Pro. który kosztuje 23.20 zł netto miesięcznie.
 

2018-03-08 10:06


Avatar sugester medium
Kamila
Dzień dobry,
Rozumiem dwa różne podejścia przy wystawianiu faktur.
Pytanie jest co z księgowaniem. System księgowy automatycznie przelicza mi przy księgowaniu w jeden z dopuszczalnych sposobów. W przypadku kilku kontrahentów - kwota VAT jest o 1 grosz różna od tej widniejącej na fakturze. Czy konieczne jest każdorazowe ręczne korygowanie faktury? Czy jest inny możliwy sposób na usprawnienie tego procesu?

Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki.

pozdrawiam,
Kamila

2018-03-28 10:52


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 
jeżeli ma Pani wprowadzony dany schemat liczenia i ten schemat nie sprawdza się na fakturach dając groszowe reszty powodując błąd, może Pani dla kolejnych wystawianych faktur zmienić strategie liczenia w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania. 
Ustalona tutaj kombinacja przeliczeń będzie wczytywała się na każdą nową fakturę. 

2018-03-29 10:36


Avatar sugester medium
anonim
Witam , w jaki sposób uzyskac na fakturze Vat jednostkowa kwote brutto ? wpisując w programie widze to ze jest kwota brutto jednostkowa ale do wydruku już jest jednostkowa netto

2018-05-11 14:12


annac
annac
Dzień dobry,
W celu wyświetlenia wartości brutto należy wybrać: 
Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Należy zaznaczyć okno Wyświetlaj wartość brutto > Zapisz.

Pozdrawiam, Ania.

2018-05-11 14:40


Avatar sugester medium
anonim
Witam!
W przypadku płatności za czas pracy, w jaki sposób wprowadzić ilość godzin i minut, aby program poprawnie wyliczał kwotę?

2019-01-29 20:06


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
podejrzewam, że schemat przeliczenia nie zależy tu od charakteru płatności, a do tego na jakich zasadach rozlicza się podmiot wystawiający fakturę, czy jest podatnikiem VAT oraz czy rozlicza się z firma czy osobą prywatną.
Informacji na takie pytanie proszę zasięgnąć u Księgowego.

Pozdrawiam,
Piotr

2019-01-30 08:12


Avatar sugester medium
anonim
A ja podejrzewam, że nie zrozumiał Pan pytania. Chodzi mi tylko i wyłącznie o formę.
Mam np wystawić fakturę za czas pracy, który wynosi 65 godzin 40 minut. 60zł za godzinę. Jak wprowadzić te minuty, żeby działało?

2019-01-30 18:54


annac
annac
Witam,
W naszym systemie niestety nie posiada Pan możliwości wywołania dwóch jednostek miary jednocześnie (w Pana przypadku godzin oraz minut) tak aby system automatycznie przeliczył wartość dokumentu.
Jedynym rozwiązaniem jest dodanie jednostki minuty do bazy miar poprzez Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > Jednostki miary > Minuty > Zapisz.
Następnie z poziomu dokumenty należy wprowadzić dwie pozycje: w pierwszej pełną liczbę godzin w przeliczeniu na minuty, oraz w drugiej pozostałą część czyli 40 minut, wartość za ten czas należy jednak obliczyć samodzielnie. Niestety system nie oferuje innej możliwości.
Pozdrawiam, Anna.

2019-01-31 12:21


Avatar sugester medium
JOANNA
JAK MAOGĘ NA STAŁE WPROWADZIĆ NA FV WYLICZANIE NETT I BRUTTO

2019-06-29 12:45


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Ma Pani na myśli obliczenie oddzielnie netto i brutto podsumowania pozycji na fakturze, a następnie VAT ma być różnicą dwóch kwot? Czy ma Pani na myśli wyliczenia poszczególnych pozycji na fakturach?
Pozdrawiam,
Piotr

2019-07-01 08:49


Avatar sugester medium
Mikołaj
Czy używając ustawień wyliczania NIE zgodnych z drukarką fiskalną nie będzie można jej używać? Handluje zarówno z firmami jak i detalistami i chciałbym mieć możliwość drukowania paragonów drukarką fiskalna.

2020-12-01 21:13


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w systemie można używać każdej opcji wyliczeń danych. Nie bardzo rozumiem do czego odnosi się zapytanie.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-12-02 15:44


Avatar sugester medium
Jan Śliwiński
Czy faktycznie aby móc odliczać 50% VATu od paliwa i eksploatacji samochodu, należy wykupić abonament? Jeśli tak to dla kogo jest ten darmowy program?

2020-12-14 17:02


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w tym przypadku tak. Opcja precyzyjnego określania wydatków oraz inne funkcje potrzebne do raportów ewidencji VAT dostępne są w funkcjonalności "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
dostępnej od pakietu Pro.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-12-15 13:52


Avatar sugester medium
anonim
to jest naprawdę dobre, ponieważ nauczyciele w sql mi tego nie wytłumaczyli tak a ja teraz sama doszłam i to jest bardzo pomocne :) pozdrawiam :)

2021-01-02 17:29


Avatar sugester medium
Krzysiek
W "Wydatkach" wprowadzam fakturę zakupową z dużą ilością produktów. Następnie przekształcam ją w fakturę sprzedażową. Czy mogę dodać narzut (jest tylko opcja "dodaj Rabat") nie przeliczając "z ręki" każdej pozycji?

2021-01-07 11:47


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
nie mamy w systemie automatycznego dodawania narzutu podczas tworzenia faktury przychodowej z kosztowej. Ceny należy zrobić ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-01-07 16:36


Avatar sugester medium
Marcin
Jestem nievatowcem i muszę wystawiać faktury brutto zaznaczyłem wszystko zgodnie z kasami fiskalnymi jednakże na fakturze widnieje cały czas wartość netto. Jak mogę to wyłączyć tak żeby moje faktury osoby zwolnionej z VAT były poprawne?

2021-10-06 21:32


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
obecność wartości netto na fakturze dla Nievatowca nie jest błędem pod warunkiem, że odpowiednio oznaczy się stawkę VAT- czyli w tym wypadku ZW (zwolniony z VAT). Instrukcja jak poprawnie wystawić taki dokument znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-10-07 09:38


Dodaj komentarz