Faktura walutowa

Utworzono: 2015-07-14
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-10
Liczba odwiedzin posta: 5029

W Fakturowni możliwe jest wystawianie faktur walutowych.
Aby z tej możliwości skorzystać, należy je wcześniej aktywować. W tym celu wybieramy Ustawienia  Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać, w tym miejscu trzeba zaznaczyć Faktura walutowa, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz

screen obrazujący jakie dokumenty możemy wystawić w Fakturowni

Po zapisaniu można już wystawiać dokumenty tego typu. Wystarczy wybrać Przychody Faktura walutowa, a następnie Dodaj.

Faktura walutowa to dokument księgowy, potwierdzający dokonanie transakcji, wynikającej ze sprzedaży produktu bądź świadczenia usług. Jest zbliżona do klasycznej faktury VAT, jedyna różnica polega na tym, że faktura walutowa jest wystawiana w obcej walucie, a faktura VAT w walucie polskiej PLN. Co za tym idzie, faktura walutowa jest stosowana wtedy, gdy przedsiębiorca dokonuje płatności w innej niż PLN walucie. Taka faktura obowiązuje i w obrocie krajowym, jak też w międzynarodowym, czyli mogą ją wystawiać podatnicy, którzy współpracują z firmami świadczącymi usługi zarówno na terenie naszego kraju, jaki poza nim. Warunkiem jest tylko wygenerowanie faktury w obcej walucie. 

Faktura walutowa nie różni się niczym poza walutą od tradycyjnej faktury VAT i zawiera następujące elementy:
 


screen przedstawiający wymagane do wystawienia faktury dane
 

1. typ oraz numer dokumentu,
2. data wystawienia dokumentu,
3. nazwa i adres sprzedawcy oraz jego numer NIP,
4. nazwa i adres nabywcy oraz jego numer NIP,
5. dane dotyczące towaru lub usługi,
6. cena netto towaru,
7. stawkę podatku VAT wyrażoną w PLN
8. wartość brutto

+ informację, w jakiej walucie jest wystawiana.

Podsumowując, wszystkie kwoty są wyrażane w obcej walucie, za wyjątkiem podatku, który musi być podany w walucie polskiej w PLN. 

Kwotę, stanowiącą podstawę opodatkowania, która została wyrażona w obcej walucie, przeliczamy na złotówki stosując średni kurs ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy, który poprzedza dzień powstania obowiązku podatkowego. W sytuacji kiedy faktura walutowa zostanie wygenerowana zanim wystąpi obowiązek podatkowy, stosujemy średni kurs opublikowany przez NBP ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień, w jakim wystawiono fakturę. 

Fakturę walutową musimy wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy albo wykonania usługi. A w przypadku gdy wystawiamy fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, termin obowiązuje na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru bądź wykonaniem usługi, albo trzymaniem całości/części zapłaty. 

Jak wystawić fakturę walutową dowiecie się z tego wpisu.Powrót


Dodaj komentarz