Wystawianie kolejnej korekty do tej samej faktury

Utworzono: 2015-07-20
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-04
Liczba odwiedzin posta: 9223

Zdarza się, że fakturę zaksięgowano błędnie i należy wystawić ponowną korektę. W takim wypadku druga faktura korygująca wystawiana jest ponownie do faktury pierwotnej, uwzględniająca jej korektę dokonaną fakturą korygującą, gdyż druga faktura korygująca powinna odnosić się do danych z poprzedniej faktury korygującej.

Przykładowo jeśli wystawimy fakturę na 1000 zł netto, następnie wystawimy do niej korektę np. na 200 zł, podczas wystawiania kolejnej korekty pojawi się od razu kwota wyjściowa 800 zł do ponownego skorygowania.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)dalej u.p.t.u. faktura korygująca powinna zawierać:
1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4) przyczynę korekty;
5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.


Dowiedz się czym jest dokument korygowany w fakturze korekcie .


Powrót


Dodaj komentarz