Wysyłka pliku JPK_VAT z systemu Fakturownia

Utworzono: 2018-07-05
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-18
Liczba odwiedzin posta: 2097

Fakturownia została wzbogacona o możliwość wysyłki pliku JPK_VAT. 

W celu wysłania pliku JPK z systemu Fakturownia, należy w pierwszej kolejności wygenerować plik JPK_VAT na koncie.
W cym celu wchodzimy w zakładkę Raporty > Lista raportów > Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT (JPK VAT). 
Instrukcja jak wygenerować plik JPK_VAT znajduje się tutaj

Wygenerowane pliki dostępne są w zakładce Raporty > Moje JPK


Moje JPK


Po przejściu do podglądu wygenerowanych na koncie plików JPK wyświetli się lista plików wraz z ich statusami.
Status widoczny przed wysyłką pliku JPK, nadawany przez Fakturownię, to: nie wysłano.
Jeżeli plik opatrzony jest innym statusem, oznacza to, że podjęta została próba wysyłki pliku, a status został zaktualizowany o informację otrzymaną z Urzędu Skarbowego dotyczącą bieżącego statusu przekazania pliku do organów podatkowych. Statusy przekazane przez US mogą byc różne; przykładowe statusy to: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie lub Wygenerowano UPO.

Ostatnia kolumna odnosi się do statusu wysyłki pliku, można w niej odnaleźć następujące opcje:

podpisz i wyślij - inicjuje podpis profilem zaufanym i wysyłkę pliku,
sprawdź status - odświeża status pliku po wysłaniu pliku, przed przekazaniem UPO,
pobierz UPO - pozwala pobrać UPO po przekazaniu go przez Urząd.

Wysyłka pliku


Aby rozpocząć wysyłkę pliku JPK_VAT w trzech krokach, klikamy przy wybranym pliku opcję podpisz i wyślij.

W pierwszym kroku generujemy metadane pliku, które zostaną docelowo przesłane do organów podatkowych.
UWAGA plikiem wysyłanym do Urzędu będzie podpisany plik z metadanymi, nie plik JPK w formacie XML wygenerowany z Fakturowni, możliwy do pobrania z poziomu zakładki Raporty.

Podczas generowania pliku z metadanymi możemy określić jaki rodzaj dokumentu jest generowany:
  • Dokument przesłany cyklicznie - odnosi się do pliku JPK_VAT wysyłanego obowiązkowo comiesięcznie. 
  • Dokument przesyłany doraźnie w ramach kontroli - odnosi się do innych plików JPK wysyłanych na żądanie Urzędu Skarbowego. 
Rodzaj ten możemy zmienić nawet przed wysyłką pliku do Ministerstwa Finansów. 

W kolejnym kroku należy pobrać plik w celu podpisania go Profilem zaufanym:
Klikamy Pobierz plik z metadanymi
Postępując zgodnie z instrukcjami systemowymi w panelu wysyłki, po pobraniu pliku na dysk komputera używamy przycisku Podpisz plik z metadanymi Profilem Zaufanym. Tym samym przechodzimy do ekranu logowania do Profilu Zaufanego:Przechodzimy do podpisania pliku:
Wybieramy plik z dysku:

Czekamy na załadowanie pliku przez system:Klikamy niebieski przycisk Podpisz profilem zaufanym:
Autoryzujemy podpisanie pliku za pomocą kodu autoryzacyjnego wysłanego na numer telefonu podanego w Profilu Zaufanym :Zapisujemy podpisany plik na dysku komputera za pomocą przycisku Zapisz:

Przechodzimy znów do Fakturowni, klikamy opcję Wybierz plik i wybieramy z dysku pobrany z aplikacji Profil Zaufany, podpisany plik, a następnie wgrywamy go do systemu ​​​​​​Fakturownia. 

Za pomocą podlinkowanej frazy Zmień przyczynę wysłania, w razie potrzeby, można zmienić przyczynę wysyłki pliku, wskazaną na początku przed zaczytaniem pliku. 
Zabieg ten spowoduje jednak przymus ponownego wybrania pliku z metadanymi i podpisania go Profilem Zaufanym. 
W ostatnim, trzecim już kroku wysyłki widzimy dane zaczytanego pliku, m. in. cel złożenia, kod formularza, przyczynę wysyłki

Po kliknięciu Wyślij oraz potwierdzeniu wysyłki, plik zostanie wysłany do Urzędu:System poinformuje Użytkownika o zakończeniu wysyłki statusem Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu:

Za pomocą kliknięcia w przycisk Sprawdź status można odświeżać status wysyłki pliku aż do momentu pojawienia się informacji o możliwości pobrania UPO (Pobierz UPO).


Powrót


Dodaj komentarz