Przeliczanie walut cen zakupu na dokumentach magazynowych WZ

Utworzono: 2018-08-14
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 6044

Użytkownicy, którzy prowadzą zakup towarów w wielu walutach, a sprzedają towar w jednej ustalonej walucie, mają możliwość przeliczenia cen zakupu na dokumentach magazynowych wydania zewnętrznego. 
Przeanalizujmy tę funkcję programu na przykładzie:

Załóżmy że kupujemy kilka partii tych samych produktów w walutach zagranicznych.
Niech część produktów będzie przyjęta w jednej walucie np. Euro po cenie zakupu rosnącej w czasie, co obrazują następujące dokumenty PZ:

pz 37 waluta euro

pz 38 waluta euro


pz 39 waluta euro

Dodatkowo kupujemy ten sam towar jeszcze w kilku innych walutach, np. w Dolarach, Funtach Brytyjskich, Frankach Szwajcarskich. pz 40 waluta dolary

pz 41 waluta funty

pz 42 waluta frank szwajcarski


pz 43 waluta frank szwajcarski

Mając wystarczającą ilość produktów na magazynie w różnych cenach zakupu i różnych walutach cen zakupu, generujemy sprzedaż. Niech to będzie ta sama waluta, w której rozliczamy stan magazynu na koniec roku, czyli PLN.

Walutę rozliczeń magazynowych oraz walutę raportów ustalamy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Waluta.
(Uwaga! waluta konta nie jest tożsama z walutą faktury, więcej informacji w linku

src="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn1.sugester.com/r/radgost/files/waluta%20ca%C5%82ego%20konta.png" style="height: 277px; width: 900px;" />

Tworzymy wiec fakturę gdzie sprzedamy większą część zakupionego towaru. 

faktura do WZ
Dokument wydania zewnętrznego do faktury podzieli nam wydane ilości według FIFO 
Podział będzie związany z różna ceną zakupu tego samego produktu oraz zakupem produktów w różnej walucie. Dla przykładu zostały oznaczone PZ 37 (kolor czerwony) i PZ40 (kolor niebieski)

WZ z podziałem po FIFO

Chcąc mieć pewność, że wyodrębniona ilość produktu na dokumencie WZ pochodzi z danego dokumentu PZ, możemy to sprawdzić, klikając na każdą z wskazanych ilości. 
Program przekieruje nas do karty informacyjnej. 
Poza danymi produktu takimi jak: nazwa, cena netto/brutto z karty produktu, magazynu, w jakim znajduje się produkt, program wskazuje z jakiego dokumentu PZ pochodzi dana ilość oraz jaka była cena zakupu w walucie zakupu oraz przeliczenie w walucie rozliczenia magazynu (waluta rozliczenia magazynu jest zaczytywana na dokument na dzień tworzenia danego dokumentu WZ). 
Uwaga!!! Ceny zakupu oraz waluty zakupu produktów mogą nie pokrywać się z cenami oraz walutami na poszczególnych dokumentach PZ. 
Dzieje się tak, że najprawdopodobniej zostały uzupełnione na dokumencie WZ ręcznie.  Wystarczy z dokumentu WZ usunąć dane ceny zakupu z rubryk, a po zapisaniu zmian program zaktualizuje odpowiednie ceny zakupu oraz walutę zakupu z dokumentów PZ.


operacje magazynowe

Zwróćmy uwagę na podsumowanie dokumentu WZ, które zostało wzbogacone o przeliczenie wartości produktów na walutę rozliczenia magazynu. 
Podsumowanie zawiera również rozbicie na sumy wartości w poszczególnych walutach użytych na dokumencie magazynowym. 


podsumowanie dokumentu magazyowo wz

Nie jest to jedyna forma pokazania przeliczenia pozycji na dokumencie magazynowym WZ na walutę rozliczenia magazynu. 
W systemie stworzyliśmy opcję wydruku o nazwie Pokaż w walucie głównej znajdującej się w menu podręcznym Drukuj. 


pokaż w walucie główniej

Dokument WZ z przeliczonymi pozycjami wygląda następująco. 


PIOTR WAJS   Fakturownia pl   program do fakturowaniaJaki kurs stosuje zatem program wskazując poszczególne przeliczenia na walutę główną cen zakupu z dokumentów PZ na dokumencie magazynowym WZ?
Program stosuje kurs z dnia poprzedzającego datę rozładunku towaru. W systemie taką datę ustalamy w rubryce Data sprzedaży na poszczególnych dokumentach przyjęcia zewnętrznego PZ.data sprzedaży

Data sprzedaży na dokumencie PZ nie jest tożsama z datą sprzedaży na dokumencie WZ lub tą samą datą na fakturze sprzedaży. Oznacza to, że daty sprzedaży na dokumentach po stronie przychodów nie mają wpływu na przeliczanie na walutę cen zakupu z dokumentów PZ
Jest to rozwiązanie bardzo przydatne w momencie, gdy wydajemy towar na WZ, który wprowadziliśmy do magazynu kilkoma dokumentami PZ z różnymi datami sprzedaży (datami rozładunku). 

Bank z jakiego jest pobierany kurs możemy wybrać w ustawieniach głównych programu z rubryki Opcje przeliczania walut.  
domyśny bank


Chcąc powrócić do pierwotnego widoku cen zakupu z poszczególnych dokumentów PZ, na widoku dokumentu WZ również wybieramy w menu podręcznym opcję Drukuj > Pokaż waluty zgodnie z FIFO

Uwaga. Funkcjonalność nie będzie dostępna dla dokumentów magazynowych stworzonych przed wprowadzoną zmianą w systemie. 

pokaz waluty zgodnie z FIFO


Lista dokumentów magazynowych pokazuje wartości zakupu poszczególnych dokumentów magazynowych zgodnie z walutą ustaloną przy ich wystawieniu. 
Natomiast podsumowanie wartości zakupu dokumentów magazynowych z danego okresu jest już przeliczone na walutę główną konta. 

posumowanie listy dokumentów magazynowychPowrót


Dodaj komentarz