Dostęp dla księgowego - link z zaproszeniem

Utworzono: 2018-08-16
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-19
Liczba odwiedzin posta: 3893
Jeśli chcesz udostępnić księgowemu dostęp do swoich dokumentów niezbędnych w comiesięcznym cyklu rozliczeń, wybierz z głównego panelu aplikacji Fakturownia Ustawienia > Dostęp dla księgowego.

Funkcja jest dostępna w każdym planie abonamentowym i nie wpływa na ilość użytkowników w obrębie konta. W każdej chwili można odłączyć księgowego i dodać w jego miejsce nowego.
W systemie pojawi się okno z formularzem Udziel dostępu do Fakturowni swojemu księgowemu

W formularzu wpisz adres e-mail księgowego, swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy. Możesz skorzystać z gotowego tytułu oraz treści maila lub stworzyć własną wiadomość od podstaw. Po uzupełnieniu niezbędnych informacji, zatwierdź formularz klikając Wyślij.Po wysłaniu zaproszenia do współdzielenia dokumentów, w prawym górnym rogu zobaczysz komunikat potwierdzający wysłanie zaproszenia.

Jeżeli potrzebujesz dodać kolejnego użytkownika z rolą księgowego, to jest to możliwe w planie Standard, Pro i Pro Plus. Wykonaj tę samą czynność co przed chwilą lub wybierz Ustawienia > Użytkownicy. Następnie Dodaj/zaproś użytkownika

W polu dodaj użytkownika, możesz zdecydować czy chcesz stworzyć rolę księgowego od razu z ustawionym przez Ciebie hasłem, czy pozwolić mu na własny dobór hasła. 


Dodając kolejnego użytkownika z rolą księgowy, Twoja ilość użytkowników w obrębie konta zmniejszy się lub plan abonamentowy może wymagać zwiększenia. W planie Standard możesz posiadać 3 użytkowników, w Pro 5, a Pro Plus 10 użytkowników.

Twój księgowy otrzyma maila z linkiem zaproszeniowym, który należy kliknąć, a następnie w oknie rejestracji wpisać w polu e-mail/login swój mail, na którego otrzymał uprzednio wiadomość z linkiem oraz indywidualne hasło. Po wpisaniu adresu e-mail i hasła należy kliknąć Zaloguj.
 

dostęp dla księgowego po kliknięciu w mail 3


Po zalogowaniu księgowy będzie mógł samodzielnie pobierać Twoje dokumenty, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo ich przekazywać. 

Jeśli Twój księgowy obsługuje kilka firm może za pomocą jednego kliknięcia, przełączać się między nimi z głównego panelu programu Fakturownia.

W lewym górnym rogu znajdzie wszystkie dokumenty niezbędne do comiesięcznego rozliczenia. Powrót


Dodaj komentarz