Dostęp dla księgowego - link z zaproszeniem

Utworzono: 2018-08-16
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-22
Liczba odwiedzin posta: 1290

W każdym z planów abonamentowych Fakturowni Użytkownik o statusie właściciela konta ma możliwość zaproszenia do swojego konta jednego Użytkownika z uprawnieniami księgowego. 
Jeden Użytkownik z takimi uprawnieniami nie wpływa na limit ilości Użytkowników dla całego konta

Chcąc dać dostęp księgowemu do konta w serwisie Fakturownia, wchodzimy w zakładkę Ustawienia > Dostęp dla księgowego

dostęp dla księgowego ustwienia 0 0

W systemie pojawi się okno z formularzem Udziel dostępu do Fakturowni swojemu księgowemu. 

W oknie tym należy wpisać adres e-mail przeznaczony do logowania dla księgowego oraz temat i treść korespondencji. Po wypełnieniu formatki należy wysłać zaproszenie za pomocą przycisku Wyślij. 

dostęp dla księgowego formularz 1Na skrzynkę pocztową Księgowego zostanie wysłana korespondencja o wskazanej w formularzu treści. W mailu będzie umieszczony dodatkowo link do logowania się na konto Użytkownika Fakturowni. Po kliknięciu w link Księgowy przejdzie do strony logowania, gdzie pozostanie już tylko wpisanie hasła, którym będzie posługiwał się przy logowaniu. Po wpisaniu hasła należy użyć przycisku Zaloguj

Po zalogowaniu Księgowy powinien mieć dostęp do faktur na koncie swojego Klienta. 

dostęp dla księgowego po kliknięciu w mail 3


Powrót


Dodaj komentarz