Nazwa dokumentów zapisanych w formacie .pdf

Utworzono: 2016-09-30
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-10
Liczba odwiedzin posta: 1141

Zapisując w formacie .pdf dokumenty wygenerowane w Fakturowni, uzyskamy plik o nazwie, która będzie zawierała:
- typ wystawianego dokumentu
- numer dokumentu zgodnie z wybranym formatem numerowania.  
Ukośniki "/ " w numerze zostaną zastąpione myślnikami "-". 
Przykład: faktura-2016-067.pdf


Nazwa dokumentu będzie wyświetlana w takim języku, jaki jest ustawiony na wystawianej fakturze. 
W przypadku wystawienia faktury dwujęzycznej program poda nazwy zapisanego dokumentu w dwóch językach. 
Przykład: Na załączonym obrazku widzimy kolejno faktury zapisane w języku polskim, fakturę dwujęzyczną angielsko-włoska, fakturę w języku angielskim i  w języku francuskim. 

PDF nie zostanie zapisany w wybranym języku, kiedy skorzystamy z opcji wydruku faktury w innym języku: http://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-innym-jezyku-niz-polski- - język faktury podczas jej tworzenia nie zmieni się. Powrót


Dodaj komentarz